ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 75%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 75%

Δημοσιεύθηκε η επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου 2021.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥΣ.

Όσοι ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν την κατοικία τους και να επιδοτηθούν γι αυτό, θα πρέπει να κινηθούν κατάλληλα διότι χρειάζεται αρκετή προετοιμασία!


 

Η βασική αλλαγή στο πρόγραμμα, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το επαίσχυντο «κριτήριο» της ταχύτητας, αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν τα παρακάτω κριτήρια.

Επίσης, όσοι δεν μπορούν να καλύψουν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να επιλέξουν και τραπεζικό δανεισμό , ο οποίος θα επιδοτείται από το πρόγραμμα.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Κριτήρια αξιολόγησης

Καταργείται ως κριτήριο ένταξης η ταχύτητα καταχώρησης των στοιχείων!
Οι αιτήσεις θα λαμβάνουν βαθμολογία, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Α) Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας ανά Κόστος Παρεμβάσεων
Β) Υφιστάμενη Ενεργειακή Κατηγορία
Γ) Δημοτική Κοινότητα κατοικίας
Δ) Παλαιότητα κατοικίας
Ε) Οικογενειακό Εισόδημα
Ζ) Κοινωνικά κριτήρια (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκή Οικογένεια, Πολυτεκνική Ιδιότητα)


2) Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης θα ξεκινάει από 40% και θα φτάνει έως 75%, ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:
- Ατομικό έως 5.000€ και οικογενειακό έως 10.000€, ποσοστό 75%.
- Ατομικό από 5.000-10.000€ και οικογενειακό από 10.000-20.000€, ποσοστό 70%.
- Ατομικό από 10.000-20.000€ και οικογενειακό από 20.000-30.000€, ποσοστό 55%
- Ατομικό από 20.000-30.000 € και οικογενειακό από 30.000-40.000€, ποσοστό 45%
- Ατομικό από 30.000-50.000€ και οικογενειακό από 40.000-60.000€, ποσοστό 40%

Σε περίπτωση Ενοικίασης ή Δωρεάν Παραχώρησης της οικίας το ποσοστό κυμαίνεται απο 40% εώς 65%.


3) Επιλέξιμες Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις

Επιδοτούνται και δαπάνες που έχουν γίνει παλιότερα, από την 01/02/2020 και μετά!
Μεταξύ άλλων Επιδοτούνται Δαπάνες όπως:
- Κουφώματα
- Θερμομόνωση (Μόνωση Δώματος ή/και στέγης, Τοποθέτηση θερμοκάλυψης κελύφους κλπ)
- Συστήματα θέρμανσης/ψύξης (π.χ. αντλίες θερμότητας, λέβητες, air-condition)
- Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης (θερμοσιφωνικά, ηλιοθερμικά) κ.α.
- Συστήματα Σκίασης (τέντες κλπ)
Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στο συνημμένο “Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων”


Ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος είναι η άνοδος τουλάχιστον τριών (3) ενεργειακών κατηγοριών και επομένως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει για τις δαπάνες που θέλουν να επιδοτηθούν να αναγράφονται στο έντυπο παρεμβάσεων που θα προσκομίσουν.


4) Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) το γινόμενο 0,9 € Χ Σύνολο Ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας (προκύπτει από τα Α' & Β' Π.Ε.Α.)
β) Το γινόμενο 180 € Χ Επιφάνεια Κυρίων Χώρων
γ) Τα 28.000 €


5) Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι ανάλογα την κάθε περίπτωση:
- Ιδιοκτήτης (ή Συνιδιοκτήτης) με Δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους ή ψιλής κυριότητας,
οικίας που κατοικείται από τον ίδιο και είναι η κύρια κατοικία του.

- Ιδιοκτήτης (ή Συνιδιοκτήτης) με Δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας,
οικίας που κατοικείται από τρίτο πρόσωπο (μη συγκύριο) και είναι η κύρια κατοικία αυτού.

Προϋποθέσεις προγράμματος:
1) Η κατοικία πρέπει να Υφίσταται Νόμιμα (και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα).
2) Η κατοικία πρέπει να έχει χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.
3) Η κατοικία πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσηςτου (Α΄ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ'


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1) Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό (που ασχολείται με το πρόγραμμα) ώστε να εκδώσει τα δύο βασικά δικαιολογητικά: Α΄ Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) και Έντυπο Παρεμβάσεων.

2) Θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις Ε1, Ε9 και Ε2 (όπου απαιτείται) του έτους 2020 και να διορθωθεί (αν χρειαστεί) ώστε να αναγράφεται η σωστή επιφάνεια (m²) με βάσει την οικοδομική άδεια και ο σωστός αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.


ΒΑΣΙΚA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA

α) Κωδικοί TaxisNet
β) Οικοδομική Άδεια (ή έγγραφο τακτοποίησης, ή άλλο έγγραφο για παλαιά κτίσματα που υφίστανται προ του 1955)
γ) Λογαριασμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης & Έντυπο Παρεμβάσεων (μαζί με φωτογραφίες με την υφιστάμενη κατάσταση), από τον μηχανικό.
Κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αφορούν κατηγορίες όπως Πολυτεκνική Ιδιότητα κλπ.

Αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση στο συνημμένο “Δικαιολογητικά”

Επίσης να ενημερώσουμε ότι απαιτείται για πρώτη φορά να προσκομισθεί και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. Την διαδικασία για την έκδοσή της, αναλαμβάνει μηχανικός και η δαπάνη επιδοτείται από το πρόγραμμα.
Ωστόσο, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου δεν απαιτείται για την υποβολή της αίτησης, αλλά θα χρειαστεί σε επόμενο στάδιο (μετά την έγκριση της αίτησης).

Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν μαζί μας:
- Τηλεφωνικά: 22530 96600 & 690 915 6570
- Με e-mail: indemktim@gmail.com

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ 900€ ΈΩΣ 24.000€/ΜΗΝΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΠΟ 900€ ΈΩΣ 24.000€/ΜΗΝΑ

Επιδότηση σε Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών (ιδιώτες και επιχειρήσεις), που είχαν κάνει παύση της Αλιευτικής τους Δραστηριότητάς τους εντός του έτους 2020 (από 01-03-2020 έως 31-12-2020), με Χρηματοδότηση από 900,00€ έως 24.000,00€ το μήνα, ανάλογα με το σκάφος (βλέπε πίνακα).


 

Η παύση μπορεί να είναι και λίγες ημέρες, δεν υπάρχει ελάχιστο όριο και η επιχείρηση θα λάβει το ποσό που της αναλογεί ανάλογα με το σκάφος και τον συνολικό αριθμό των ημερών εντός του διαστήματος από 01-03-2020 έως 31-12-2020, για το οποίο έχει γίνει η παύση.

Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και να έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον 120 μέρες, κατά τα τελευταία δύο ημερολογιακά έτη (από την υποβολή της αίτησης), όπως προκύπτει από το Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Αλιείας (ERS_logbook), ή από ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής (για όσα σκάφη δεν έχουν ERS_logbook).

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.

Το χρονικό διάστημα επιδότησης – παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας προκύπτει:

α) Για τα σκάφη που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο.

β) Για τα σκάφη που δεν φέρουν VMS, αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1) Η άδεια του αλιευτικού σκάφους (όλες οι σελίδες)

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα αλιευτικού σκάφους (για όσα σκάφη δεν έχουν ERS_logbook)

3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ σχετικά με τoν αριθμό ημερών ακινησίας και μη ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας (για όσα σκάφη δεν έχουν VMS)

4) ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET (γίνεται και χωρίς τους κωδικούς αλλά θα πρέπει να μας σταλούν και επιπλέον έγγραφα – απαιτείται συνεννόηση)

5) ΙΒΑΝ δικαιούχου (αν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί αυτός που είναι δηλωμένος στο TAXISNET, δεν απαιτείται).

6) Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου: (τηλέφωνο και email αν υπάρχει)


Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα,
ανάλογα με την χωρητικότητα (GT) και το είδος του σκάφους:

Μηχανότρατες Γρι-γρι Σκάφη που αλιεύουν Μεγάλα Πελαγικά Είδη Σκάφη Παράκτιας Αλιείας
Μηνιαία αποζημίωση 189,33 €/GT 343,58€/GT 450,50 €/GT 267,75 €/GT
Ελάχιστη Μηνιαία αποζημίωση 10.000,00 € 8.000,00€ 4.000,00 € 900,00 €
Μέγιστη Μηνιαία αποζημίωση 24.000,00 € 24.000,00€ 15.000,00 € 4.500,00 €

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Α) Υποβολή της αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Β) Έκδοση Απόφασης Ένταξης της επιχείρησης με ποσό καταβολής.

Γ) Μετά την έγκριση της αίτησης και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν Αίτημα Επαλήθευσης‐Πιστοποίησης.

Δ) Αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία έγκρισης του Αιτήματος Επαλήθευσης, ο ωφελούμενος λαμβάνει την επιχορήγηση στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί.Η καταβολή γίνεται εφάπαξ και ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής


Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων:

1) Είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ).

2) Φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας (αν Δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS)

3) Έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών που προηγούνται.

4) Δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.

5) Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 30 / 09 /2021

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 95%

Όσοι ενταχθούν στον παραπάνω Νόμο (4738/2020) και αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αυτού, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με κούρεμα και της βασικής οφειλής αλλά και των προσαυξήσεων και αποπληρωμή σε πολλές δόσεις, αλλά και να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική τους στέγη (παρακαλούμε διαβάστε όλη τη δημοσίευση).


Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλοι οι οφειλέτες: μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ, ανεξαρτήτως είδους οφειλής (π.χ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως παλαιότητας οφειλής, είτε πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είτε για χρέη που προϋπήρχαν και έτσι να λύσουν το πρόβλημα των υποχρεώσεων αυτών και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους.

Ελάχιστο ποσό οφειλής για να ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία είναι τα 10.000€ (όχι ανά πιστωτή, αλλά συνολικό ποσό οφειλής προς όλους).

Φυσικά στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και οι ενήμεροι δανειολήπτες, είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν μείωση των (καθαρών) εισοδημάτων τους τουλάχιστον κατά 20% (εισοδήματα του 2020 σε σχέση με τα εισοδήματα του 2019, οπότε θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος και θα αφορούν τα εισοδήματα του 2020).

Για τις οφειλές που είναι σε καθυστέρηση δεν απαιτείται να υπάρχει η προϋπόθεση της μείωσης των εισοδημάτων.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ

1) Αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
Η αναστολή επιτυγχάνεται με την κατάθεση του φακέλου και ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος.

Δυστυχώς από 1η Ιουνίου, έχουμε επανεκκίνηση της διαδικασίας των πλειστηριασμών και δεν υπάρχει αυτόματη προστασία της 1ης κατοικίας. Για να την εξασφαλίσει ο οφειλέτης την προστασία της κατοικίας του θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία υπαγωγής του στο Νόμο.

2) Διαγραφή μέρους της οφειλής και από το βασικό κεφάλαιο και φυσικά και από τους τόκους - προσαυξήσεις, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3) Αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου (δηλαδή αυτού που θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας) ως εξής: Για τις οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών, ήτοισε έως 240 δόσεις, ενώ για τις οφειλές προς τις τράπεζες, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις.

4) Επιπλέον, για χρέη προς το Δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ), παρέχεται η δυνατότητα (με βάση εισοδηματικά και άλλα κριτήρια), για διαγραφή των οφειλών έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

5) Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, θα λάβουν και 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων της 1ης κατοικίας τους ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη.

6) Ελάχιστο ποσό δόσης: Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης προς τις τράπεζες σε 50 ευρώ ανά δάνειο με εξασφάλιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση.

Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη ρύθμιση των οφειλών (ενήμερων και σε καθυστέρηση), είναι αρκετά.

Το συνολικό ύψος των οφειλών, ο συνολικός αριθμός των πιστωτών, οι εξασφαλίσεις που υπάρχουν στα δάνεια, η αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην αυτής που έχει δεσμευθεί με υποθήκη κλπ), το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη (από κάθε πηγή), οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα και με τη σύνθεση του νοικοκυριού, οι πάγιες και ανελαστικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις, η ηλικία του οφειλέτη κλπ.

Ειδικά οι οφειλέτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) χωρίς ακίνητη περιουσία ή και με ακίνητη περιουσία (αλλά μικρής αξίας σε σχέση με το ύψος των οφειλών τους),μπορούν να επιτύχουν πολύ μεγάλα κουρέματα. Και προς τις τράπεζες (ανάλογα με την αξία των ακινήτων που υπάρχουν ως εξασφάλιση) αλλά και προς το δημόσιο, όπου εκεί οι οφειλές συνήθως δεν έχουν εξασφαλίσεις!!ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία γίνεται εξ’ ολοκλήρου και μόνο ηλεκτρονικά και με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως μετακίνηση του οφειλέτη.

1) Κατάθεση αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών με άρση του απορρήτου και άντληση προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

2) Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και ουσιαστικών κριτηρίων και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

3) Διαδικασία ρύθμισης οφειλών, για την εξόφληση της οφειλής του κάθε πιστωτή. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη της πολλά δεδομένα όπως: αξία ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, την συνολική ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής, την ύπαρξη οφειλών σε άλλους πιστωτές και το ύψος της κάθε οφειλής κλπ.

4) Διενέργεια ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών του οφειλέτη. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η διαδικασία προχωράει προς αξιολόγηση και αποστέλλεται οριστικοποιημένη στον οφειλέτη.

5) Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη και αποδοχή ή απόρριψη

6) Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Απαιτούνται κωδικοί TAXISNET και στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο).

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας και κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: indem.ofeiles@gmail.com


Τηλέφωνο επικοινωνίας:   22530-96600


Εμπιστευθείτε την εμπειρία μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές σας, χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία!

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 8.397 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 8.397 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιχορήγηση αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (ΙΚΑ) του ωφελούμενου/εργαζομένου και αφορά επιδότηση στην επιχείρηση για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού (μείωση είναι η απόλυση – η οικιοθελής αποχώρηση δεν θεωρείται μείωση) κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η επιχορήγηση ανέρχεται από 50% έως 75% με ανώτερο ποσό υπολογισμού (μισθού και εισφορών) τα 933,00€. Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε ωφελούμενος – άνεργος ως εξής:

Κατηγορία Ανέργου (όλοι άνω των 30 ετών) - Ποσοστό επιχορήγησης Ποσό (€)
Άνδρες Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και 30-49 ετών) - 50% 466,5
Άνδρες Άνεργοι 50 ετών και άνω (έως 12 μήνες ανεργία) - 60% 559,8
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών) - 65% 606,45
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι και ηλικία 50 ετών και άνω - 70% 653,1
Άνεργες γυναίκες (όλες οι ηλικίες από 30 ετών και άνω) - 75% 699,75

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι, προτού την πρόσληψή τους θα πρέπει:

- Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης (γίνεται τηλεφωνικά/ηλεκτρονικά).

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

- Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν μπορούν να υποδειχθούν από την υπηρεσία και άρα να προσληφθούν από την επιχείρηση, άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία που θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕΔ είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση αυτή.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται από τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης.ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
Για να υποβληθεί η αίτηση, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή της επιχείρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ως επιχείρηση, όχι οι κωδικοί που μπορεί να έχει κάποιος ως πρόσωπο), αλλά και στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), για την έδρα ή το υποκατάστημα (αν υπάρχει) που θα απασχοληθεί ο άνεργος που θα προσληφθεί.

2) ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Μετά την υποβολή της αιτήσεως, η επιχείρηση ενημερώνεται για τους ανέργους που πληρούν τα προσόντα και εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη θέση. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί κάθε άνεργο που θα υποδειχθεί, απλά αν απορρίψει κάποιον θα πρέπει να περιμένει την επόμενη υπόδειξη.

3) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Εφόσον η επιχείρηση προσλάβει κάποιον εργαζόμενο που θα υποδειχθεί, ξεκινάει κανονικά η διαδικασία της απασχόλησης του εργαζομένου και η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει με δικούς της πόρους τη μισθοδοσία και τις εισφορές που αναλογούν στον εργαζόμενο, καθώς και κάθε άλλη παροχή.

4) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Μετά την πάροδο του κάθε διμήνου απασχόλησης του εργαζομένου, η επιχείρηση υποβάλλει μέσω του ΠΣΚΕ αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης η οποία κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του εργαζομένου που θα προσλάβει (βλέπε πίνακα).
Η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για κάθε δίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στους 12 μήνες.


Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ!!!


Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22530-96600 κ 690-91565700
(ώρες 9.30 - 15.00) ή μέσω email στο indemespa@gmail.com

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 14.800€ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 14.800€
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Β' ΚΥΚΛΟΣ

Από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2021 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την καταβολή της επιχορήγησης των 14.800€, από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν μία νέα επιχείρηση και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Κάρτα ανεργίας
2. Ηλικία από 18 έως 29 ετών (να μην τα έχεις κλείσει)
3. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία,
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτήν.
4. Επίσης προτού την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να έχει γίνει η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Το πρόγραμμα, είναι πολύ ευνοϊκό διότι δίνει συνολικά επιχορήγηση 14.800€ με δέσμευση για την λειτουργία της επιχείρησης μόνο ένα έτος λειτουργίας! Εννοείται, ότι αυτό είναι το ελάχιστο, όποιος επιθυμεί μπορεί να την κρατήσει όσο θέλει!

- Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται σε 3 δόσεις οι οποίες και οι 3 είναι εντός 12 μηνών, από την έναρξη της επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ, ως εξής: 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας, 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη και 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη.

Επίσης το πολύ θετικό είναι ότι μπορεί να κατατεθεί η πρόταση, μόνο με την κάρτα ανεργίας, και να γίνει η έναρξη στην εφορία μετά την έγκριση της αιτήσεώς μας, ώστε όταν θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έναρξης στην Εφορία, ΕΦΚΑ κλπ, να έχουμε εγκριθεί και άρα να είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε το ποσό της επιδότησης.

Όμως πέρα από τις παραπάνω προϋποθέσεις κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και ένα επιχειρηματικό πλάνο της υπό ίδρυση επιχείρησης, διότι υπάρχει και ουσιαστική αξιολόγηση!

Στο επιχειρηματικό πλάνο, αποτυπώνονται με ακρίβεια το αντικείμενο της επιχείρησης, η έδρα της και αρκετά άλλα στοιχεία.

Κάποια από τα βασικά κριτήρια που αξιολογούνται, όπως αυτά αποτυπώνονται με σαφήνεια στο επιχειρηματικό πλάνο που θα συνοδεύει την αίτηση, είναι τα εξής:

α. η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης,

β. η αποδοτικότητα πράξης,

γ. η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση,

δ. η καινοτομία,

ε. η δικτύωση,

Υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν όλα αφού θα αξιολογηθούν και είναι βασική παράμετρος για να εγκριθεί η πρότασή σας!

Εάν σκέφτεστε να κάνετε μια δική σας επιχείρηση, μπορείτε να λάβετε την επιδότηση αυτή, χωρίς μετακινήσεις, εύκολα και γρήγορα!

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά ή μέσω email: 2253096600 και 6945412818 , indemespa@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 37.500€ ΕΩΣ 40.000€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 37.500€ ΕΩΣ 40.000€

Ξεκίνησε η διαδικασία για το πρόγραμμα των νέων αγροτών.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν το ποσό της επιδότησης θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες:

1) Να υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2021.

2) Να βρουν τα κατάλληλα και ελάχιστα (ανάλογα με την κατεύθυνση) στρέμματα ή/και ζώα που απαιτούνται.

3) Να είναι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίες γεωργοί.


Δείτε Περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ 2 :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

ΓΕΦΥΡΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

Τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσει η διαδικασία για την επιδότηση/κούρεμα των δανείων των επιχειρήσεων, όλων των κατηγοριών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις, που έχουν ενήμερες ή/και σε καθυστέρηση οφειλές σε τράπεζες και όσες επιχειρήσεις εγκριθούν θα λάβουν επιδότηση της μηνιαίας δόσης των επιχειρηματικών τους δανείων για 8 μήνες αρχικά. Ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μετά τη λήξη της επιδότησης αυτής θα ακολουθήσει και νέος κύκλος του προγράμματος όπως και για το ΓΕΦΥΡΑ των ιδιωτών. Η επιδότηση θα αφορά κούρεμα και του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων του δανείου, σε ποσοστό από 60% έως και 90%.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α) Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους:
1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019.
2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

Β) Για πολύ μικρή επιχείρηση/ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους: 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 150.000€.

Γ) Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί από 10 έως 49 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 750.000 €.

Δ) Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται και από το αν η κάθε οφειλή, είναι εξυπηρετούμενη ή μη. Βέβαια μπορεί μία επιχείρηση να έχει και εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές, και για την κάθε οφειλή θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά το ποσό της μηνιαίας επιδότησης που θα λάβει.

Η διαδικασία γίνεται και ολοκληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά, δεν απαιτούνται καθόλου μετακινήσεις και όλα τα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Απαιτούνται μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (τηλέφωνο και email) καθώς και οι κωδικοί TAXISNET.

Επίσης να ενημερώσουμε ότι άμεσα θα τεθεί σε εξέλιξη και ο νέος ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ) όπου θα περιλαμβάνει εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις οφειλές προς το ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΦΚΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΛΠ,


Αξιοποιείστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές της επιχείρησής σας!

ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί με άμεση ισχύ, με στόχο την φορολογική ελάφρυνση και τη διευκόλυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα σε νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται 10 θετικά μέτρα, για μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία ιδιωτών και επιχειρήσεων:

1) Η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

2) Η έκπτωση 3% για ιδιώτες, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που θα προκύψει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

3) Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

4) Η δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.

5) Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

6) Η μη επιβολή, στους πληττόμενους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

7) Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

8) Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

9) Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.

10) Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.

Το κυριότερο όμως είναι ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα τρέξουν, άλλα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, για το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον COVID-19, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.1) Το πρόγραμμα των παγίων δαπανών. Αναμένουμε την έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά κλπ). Οι υποβολές των αιτήσεων θα γίνουν εντός Μαΐου, και η καταβολή των ποσών που θα δικαιούται η κάθε επιχείρηση περί τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

2) Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων της εστίασης με ποσοστό 7% επί του τζίρου, και ανάλογο πρόγραμμα και για τον τουριστικό κλάδο, ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ.Τα ποσά που θα λάβουν οι επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για τα πρώτα έξοδα που απαιτούνται κατά την επαναλειτουργία τους.

3) Επιπλέον θα γίνουν οι αιτήσεις και θα καταβληθεί η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, ύψους από 1.000€ ελάχιστο έως 4.000€, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Για περεταίρω λεπτομέρειες για το κάθε πρόγραμμα, θα ακολουθήσει νέο email, όταν θα έχουμε ακριβή και επίσημη εικόνα για προϋποθέσεις κλπ.

Παρακολουθείτε τη σελίδα μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

Νέο πρόγραμμα για την στήριξη επιχειρήσεων με επιδότηση δαπανών, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείου Οικονομικών και θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση τις επόμενες μέρες. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τις πάγιες δαπάνες (λειτουργικά έξοδα) της επιχείρησης όπως: λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Ενοίκια, Μισθοδοσία, Leasing, Προμήθειες, κλπ.
Αναλυτικά λεπτομέρειες αναμένουμε με την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.

Βασικές Προϋποθέσεις:

  1. Θα πρέπει να καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

  2. Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές ή αν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις μπορούν να είναι προβληματικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.


Είδος Ενίσχυσης:
Επιδότηση μη καλυπτόμενων πάγιων (λειτουργικών) δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο του covid-19, το χρονικό διάστημα της οποίας θα οριστεί από την πρόσκληση.

Μέγεθος Ενίσχυσης:
  - έως και 90% των πάγιων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  - έως και 70% των πάγιων δαπανών για τις λοιπές επιχειρήσεις

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

* Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα υπάρχουν μετά την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος!


Επανασύνδεση ΔΕΗ σε ευάλωτες ομάδες που έχει γίνει διακοπή λόγω οφειλών.

Επανασύνδεση ΔΕΗ σε ευάλωτες ομάδες που έχει γίνει διακοπή λόγω οφειλών

Απόφαση με την οποία ενισχύεται ο Ειδικός Λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου) υπεγράφη από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Να ενημερώσουμε ότι υπάρχει διαδικασία σε όλη την Ελλάδα, μέσω της οποίας γίνεται επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος στα οποία έχει γίνει διακοπή λόγω οφειλών στη ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου). Η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και απλή και γίνεται μέσω υπηρεσιών των Δήμων (Κέντρα Κοινότητας).

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ Επιδότηση δόσεων και για επιχειρηματικά δάνεια

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ Επιδότηση δόσεων και για επιχειρηματικά δάνεια

Έως τον Ιούνιο του 2021 και με στόχο να αποτραπεί το κύμα λουκέτων σε επιχειρήσεις μετά το τέλος της πανδημίας η κυβέρνηση εξετάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα της επιδότησης δόσεων και για τα επιχειρηματικά δάνεια, με ένα ανάλογο μοντέλο όπως αυτό που εφαρμόζεται με το πρόγραμμα «Γέφυρα» σε στεγαστικά με υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «αυτό που πάμε να κάνουμε είναι αντίστοιχο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.» Όπως είπε θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα επιδιώξουν να είναι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν θα σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα». Αναμένεται το επόμενο διάστημα, η ψήφιση του νομοσχεδίου, με το οποίο θα ορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα ποσά κλπ

Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Έχει γίνει η προδημοσίευση του προγράμματος Στήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων που είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” με επιχορήγηση για κεφάλαιο κίνησης έτους 2021 από 5.000€ έως 100.000€. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30-6-2021.

Επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) και εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή τους (η οποία γίνεται μία φορά και μετά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δράση) να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων, μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και η καταβολή των χρημάτων είναι άμεση.
Το ποσό της επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) είναι ίσο με το 50% των δαπανών της επιχείρησης του 2019 και θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

  1. να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”

  2. να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια

  3. να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

  4. να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

  5. το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€

  6. να έχουν συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στον οδηγό

  7. να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

  8. ο τομέας καινοτομίας της επιχείρησης να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22530-96600 ή στο info@indem.gr

Κατασκευή e-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ 100%

Κατασκευή e-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ 100%

Νέο πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου 2021, το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να διαθέτουν τα προϊόντα τους ή / και τις υπηρεσίες τους μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης μιας επιχείρησης για όλη τη δαπάνη θα φτάνει μέχρι τα 5.000 ευρώ και το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί γι' αυτή τη δράση θα είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα να αυξηθεί μελλοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22530-96600 ή στο info3@indem.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προθεσμία μέχρι τις 31-03-2021 για την προμήθεια εφαρμογής και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρονικών τιμολογίων και βιβλίων της έχει η κάθε επιχείρηση σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Βέβαια και τα παραστατικά που θα εκδοθούν χειρόγραφα κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 θα πρέπει εντός προθεσμίας να καταχωρηθούν και αυτά είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (MY DATA), είτε μέσω της κάθε εφαρμογής που έχει η κάθε επιχείρηση. Δυστυχώς η μη συμμόρφωση θα φέρει εκτός από πρόστιμα και πολλά ζητήματα αδυναμίας λογιστικοποίησης δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Μία επίσημη ενημέρωση για τη διαδικασία, μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22530-96600 ή στο info@indem.gr

error: Content is protected !!