ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

Νέο πρόγραμμα για την στήριξη επιχειρήσεων με επιδότηση δαπανών, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείου Οικονομικών και θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση τις επόμενες μέρες. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τις πάγιες δαπάνες (λειτουργικά έξοδα) της επιχείρησης όπως: λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Ενοίκια, Μισθοδοσία, Leasing, Προμήθειες, κλπ.
Αναλυτικά λεπτομέρειες αναμένουμε με την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.

Βασικές Προϋποθέσεις:

  1. Θα πρέπει να καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

  2. Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές ή αν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις μπορούν να είναι προβληματικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.


Είδος Ενίσχυσης:
Επιδότηση μη καλυπτόμενων πάγιων (λειτουργικών) δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο του covid-19, το χρονικό διάστημα της οποίας θα οριστεί από την πρόσκληση.

Μέγεθος Ενίσχυσης:
  - έως και 90% των πάγιων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  - έως και 70% των πάγιων δαπανών για τις λοιπές επιχειρήσεις

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

* Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα υπάρχουν μετά την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος!


ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ Επιδότηση δόσεων και για επιχειρηματικά δάνεια

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ Επιδότηση δόσεων και για επιχειρηματικά δάνεια

Έως τον Ιούνιο του 2021 και με στόχο να αποτραπεί το κύμα λουκέτων σε επιχειρήσεις μετά το τέλος της πανδημίας η κυβέρνηση εξετάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα της επιδότησης δόσεων και για τα επιχειρηματικά δάνεια, με ένα ανάλογο μοντέλο όπως αυτό που εφαρμόζεται με το πρόγραμμα «Γέφυρα» σε στεγαστικά με υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «αυτό που πάμε να κάνουμε είναι αντίστοιχο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.» Όπως είπε θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα επιδιώξουν να είναι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν θα σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα». Αναμένεται το επόμενο διάστημα, η ψήφιση του νομοσχεδίου, με το οποίο θα ορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα ποσά κλπ

Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Έχει γίνει η προδημοσίευση του προγράμματος Στήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων που είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” με επιχορήγηση για κεφάλαιο κίνησης έτους 2021 από 5.000€ έως 100.000€. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30-6-2021.

Επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) και εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή τους (η οποία γίνεται μία φορά και μετά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δράση) να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων, μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και η καταβολή των χρημάτων είναι άμεση.
Το ποσό της επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) είναι ίσο με το 50% των δαπανών της επιχείρησης του 2019 και θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

  1. να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”

  2. να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια

  3. να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

  4. να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

  5. το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€

  6. να έχουν συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στον οδηγό

  7. να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

  8. ο τομέας καινοτομίας της επιχείρησης να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22530-96600 ή στο info@indem.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προθεσμία μέχρι τις 31-03-2021 για την προμήθεια εφαρμογής και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρονικών τιμολογίων και βιβλίων της έχει η κάθε επιχείρηση σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Βέβαια και τα παραστατικά που θα εκδοθούν χειρόγραφα κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 θα πρέπει εντός προθεσμίας να καταχωρηθούν και αυτά είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (MY DATA), είτε μέσω της κάθε εφαρμογής που έχει η κάθε επιχείρηση. Δυστυχώς η μη συμμόρφωση θα φέρει εκτός από πρόστιμα και πολλά ζητήματα αδυναμίας λογιστικοποίησης δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Μία επίσημη ενημέρωση για τη διαδικασία, μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22530-96600 ή στο info@indem.gr

error: Content is protected !!