ΓΕΦΥΡΑ 2 :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

ΓΕΦΥΡΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

Τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσει η διαδικασία για την επιδότηση/κούρεμα των δανείων των επιχειρήσεων, όλων των κατηγοριών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις, που έχουν ενήμερες ή/και σε καθυστέρηση οφειλές σε τράπεζες και όσες επιχειρήσεις εγκριθούν θα λάβουν επιδότηση της μηνιαίας δόσης των επιχειρηματικών τους δανείων για 8 μήνες αρχικά. Ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μετά τη λήξη της επιδότησης αυτής θα ακολουθήσει και νέος κύκλος του προγράμματος όπως και για το ΓΕΦΥΡΑ των ιδιωτών. Η επιδότηση θα αφορά κούρεμα και του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων του δανείου, σε ποσοστό από 60% έως και 90%.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α) Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους:
1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019.
2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

Β) Για πολύ μικρή επιχείρηση/ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους: 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 150.000€.

Γ) Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί από 10 έως 49 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 750.000 €.

Δ) Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται και από το αν η κάθε οφειλή, είναι εξυπηρετούμενη ή μη. Βέβαια μπορεί μία επιχείρηση να έχει και εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές, και για την κάθε οφειλή θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά το ποσό της μηνιαίας επιδότησης που θα λάβει.

Η διαδικασία γίνεται και ολοκληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά, δεν απαιτούνται καθόλου μετακινήσεις και όλα τα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Απαιτούνται μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (τηλέφωνο και email) καθώς και οι κωδικοί TAXISNET.

Επίσης να ενημερώσουμε ότι άμεσα θα τεθεί σε εξέλιξη και ο νέος ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ) όπου θα περιλαμβάνει εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις οφειλές προς το ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΦΚΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΛΠ,


Αξιοποιείστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές της επιχείρησής σας!

ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί με άμεση ισχύ, με στόχο την φορολογική ελάφρυνση και τη διευκόλυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα σε νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται 10 θετικά μέτρα, για μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία ιδιωτών και επιχειρήσεων:

1) Η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

2) Η έκπτωση 3% για ιδιώτες, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που θα προκύψει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

3) Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

4) Η δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.

5) Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

6) Η μη επιβολή, στους πληττόμενους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

7) Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

8) Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

9) Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.

10) Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.

Το κυριότερο όμως είναι ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα τρέξουν, άλλα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, για το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον COVID-19, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.1) Το πρόγραμμα των παγίων δαπανών. Αναμένουμε την έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά κλπ). Οι υποβολές των αιτήσεων θα γίνουν εντός Μαΐου, και η καταβολή των ποσών που θα δικαιούται η κάθε επιχείρηση περί τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

2) Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων της εστίασης με ποσοστό 7% επί του τζίρου, και ανάλογο πρόγραμμα και για τον τουριστικό κλάδο, ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ.Τα ποσά που θα λάβουν οι επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για τα πρώτα έξοδα που απαιτούνται κατά την επαναλειτουργία τους.

3) Επιπλέον θα γίνουν οι αιτήσεις και θα καταβληθεί η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, ύψους από 1.000€ ελάχιστο έως 4.000€, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Για περεταίρω λεπτομέρειες για το κάθε πρόγραμμα, θα ακολουθήσει νέο email, όταν θα έχουμε ακριβή και επίσημη εικόνα για προϋποθέσεις κλπ.

Παρακολουθείτε τη σελίδα μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση!

error: Content is protected !!