ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 95%

Όσοι ενταχθούν στον παραπάνω Νόμο (4738/2020) και αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αυτού, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με κούρεμα και της βασικής οφειλής αλλά και των προσαυξήσεων και αποπληρωμή σε πολλές δόσεις, αλλά και να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική τους στέγη (παρακαλούμε διαβάστε όλη τη δημοσίευση).


Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλοι οι οφειλέτες: μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ, ανεξαρτήτως είδους οφειλής (π.χ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως παλαιότητας οφειλής, είτε πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είτε για χρέη που προϋπήρχαν και έτσι να λύσουν το πρόβλημα των υποχρεώσεων αυτών και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους.

Ελάχιστο ποσό οφειλής για να ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία είναι τα 10.000€ (όχι ανά πιστωτή, αλλά συνολικό ποσό οφειλής προς όλους).

Φυσικά στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και οι ενήμεροι δανειολήπτες, είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν μείωση των (καθαρών) εισοδημάτων τους τουλάχιστον κατά 20% (εισοδήματα του 2020 σε σχέση με τα εισοδήματα του 2019, οπότε θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος και θα αφορούν τα εισοδήματα του 2020).

Για τις οφειλές που είναι σε καθυστέρηση δεν απαιτείται να υπάρχει η προϋπόθεση της μείωσης των εισοδημάτων.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ

1) Αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
Η αναστολή επιτυγχάνεται με την κατάθεση του φακέλου και ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος.

Δυστυχώς από 1η Ιουνίου, έχουμε επανεκκίνηση της διαδικασίας των πλειστηριασμών και δεν υπάρχει αυτόματη προστασία της 1ης κατοικίας. Για να την εξασφαλίσει ο οφειλέτης την προστασία της κατοικίας του θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία υπαγωγής του στο Νόμο.

2) Διαγραφή μέρους της οφειλής και από το βασικό κεφάλαιο και φυσικά και από τους τόκους - προσαυξήσεις, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3) Αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου (δηλαδή αυτού που θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας) ως εξής: Για τις οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών, ήτοισε έως 240 δόσεις, ενώ για τις οφειλές προς τις τράπεζες, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις.

4) Επιπλέον, για χρέη προς το Δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ), παρέχεται η δυνατότητα (με βάση εισοδηματικά και άλλα κριτήρια), για διαγραφή των οφειλών έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

5) Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, θα λάβουν και 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων της 1ης κατοικίας τους ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη.

6) Ελάχιστο ποσό δόσης: Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης προς τις τράπεζες σε 50 ευρώ ανά δάνειο με εξασφάλιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση.

Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη ρύθμιση των οφειλών (ενήμερων και σε καθυστέρηση), είναι αρκετά.

Το συνολικό ύψος των οφειλών, ο συνολικός αριθμός των πιστωτών, οι εξασφαλίσεις που υπάρχουν στα δάνεια, η αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην αυτής που έχει δεσμευθεί με υποθήκη κλπ), το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη (από κάθε πηγή), οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα και με τη σύνθεση του νοικοκυριού, οι πάγιες και ανελαστικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις, η ηλικία του οφειλέτη κλπ.

Ειδικά οι οφειλέτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) χωρίς ακίνητη περιουσία ή και με ακίνητη περιουσία (αλλά μικρής αξίας σε σχέση με το ύψος των οφειλών τους),μπορούν να επιτύχουν πολύ μεγάλα κουρέματα. Και προς τις τράπεζες (ανάλογα με την αξία των ακινήτων που υπάρχουν ως εξασφάλιση) αλλά και προς το δημόσιο, όπου εκεί οι οφειλές συνήθως δεν έχουν εξασφαλίσεις!!ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία γίνεται εξ’ ολοκλήρου και μόνο ηλεκτρονικά και με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως μετακίνηση του οφειλέτη.

1) Κατάθεση αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών με άρση του απορρήτου και άντληση προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

2) Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και ουσιαστικών κριτηρίων και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

3) Διαδικασία ρύθμισης οφειλών, για την εξόφληση της οφειλής του κάθε πιστωτή. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη της πολλά δεδομένα όπως: αξία ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, την συνολική ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής, την ύπαρξη οφειλών σε άλλους πιστωτές και το ύψος της κάθε οφειλής κλπ.

4) Διενέργεια ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών του οφειλέτη. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η διαδικασία προχωράει προς αξιολόγηση και αποστέλλεται οριστικοποιημένη στον οφειλέτη.

5) Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη και αποδοχή ή απόρριψη

6) Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Απαιτούνται κωδικοί TAXISNET και στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο).

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας και κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: indem.ofeiles@gmail.com


Τηλέφωνο επικοινωνίας:   22530-96600


Εμπιστευθείτε την εμπειρία μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές σας, χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία!

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 8.397 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 8.397 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιχορήγηση αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (ΙΚΑ) του ωφελούμενου/εργαζομένου και αφορά επιδότηση στην επιχείρηση για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού (μείωση είναι η απόλυση – η οικιοθελής αποχώρηση δεν θεωρείται μείωση) κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η επιχορήγηση ανέρχεται από 50% έως 75% με ανώτερο ποσό υπολογισμού (μισθού και εισφορών) τα 933,00€. Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε ωφελούμενος – άνεργος ως εξής:

Κατηγορία Ανέργου (όλοι άνω των 30 ετών) - Ποσοστό επιχορήγησης Ποσό (€)
Άνδρες Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και 30-49 ετών) - 50% 466,5
Άνδρες Άνεργοι 50 ετών και άνω (έως 12 μήνες ανεργία) - 60% 559,8
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών) - 65% 606,45
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι και ηλικία 50 ετών και άνω - 70% 653,1
Άνεργες γυναίκες (όλες οι ηλικίες από 30 ετών και άνω) - 75% 699,75

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι, προτού την πρόσληψή τους θα πρέπει:

- Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης (γίνεται τηλεφωνικά/ηλεκτρονικά).

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

- Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν μπορούν να υποδειχθούν από την υπηρεσία και άρα να προσληφθούν από την επιχείρηση, άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία που θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕΔ είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση αυτή.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται από τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης.ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
Για να υποβληθεί η αίτηση, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή της επιχείρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ως επιχείρηση, όχι οι κωδικοί που μπορεί να έχει κάποιος ως πρόσωπο), αλλά και στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), για την έδρα ή το υποκατάστημα (αν υπάρχει) που θα απασχοληθεί ο άνεργος που θα προσληφθεί.

2) ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Μετά την υποβολή της αιτήσεως, η επιχείρηση ενημερώνεται για τους ανέργους που πληρούν τα προσόντα και εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη θέση. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί κάθε άνεργο που θα υποδειχθεί, απλά αν απορρίψει κάποιον θα πρέπει να περιμένει την επόμενη υπόδειξη.

3) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Εφόσον η επιχείρηση προσλάβει κάποιον εργαζόμενο που θα υποδειχθεί, ξεκινάει κανονικά η διαδικασία της απασχόλησης του εργαζομένου και η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει με δικούς της πόρους τη μισθοδοσία και τις εισφορές που αναλογούν στον εργαζόμενο, καθώς και κάθε άλλη παροχή.

4) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Μετά την πάροδο του κάθε διμήνου απασχόλησης του εργαζομένου, η επιχείρηση υποβάλλει μέσω του ΠΣΚΕ αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης η οποία κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του εργαζομένου που θα προσλάβει (βλέπε πίνακα).
Η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για κάθε δίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στους 12 μήνες.


Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 27/05/2022


Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22530-96600 κ 690-91565700
(ώρες 9.30 - 15.00) ή μέσω email στο indemespa@gmail.com

error: Content is protected !!