ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 75%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 75%

Δημοσιεύθηκε η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 το οποίο θα ξεκινήσει 13 Δεκεμβρίου 2021.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 50 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥΣ.

Όσοι ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν την κατοικία τους και να επιδοτηθούν γι αυτό, θα πρέπει να κινηθούν κατάλληλα διότι χρειάζεται αρκετή προετοιμασία!


 

Η βασική αλλαγή στο πρόγραμμα, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το επαίσχυντο «κριτήριο» της ταχύτητας, αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν τα παρακάτω κριτήρια.

Επίσης, όσοι δεν μπορούν να καλύψουν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να επιλέξουν και τραπεζικό δανεισμό , ο οποίος θα επιδοτείται από το πρόγραμμα.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Κριτήρια αξιολόγησης

Καταργείται ως κριτήριο ένταξης η ταχύτητα καταχώρησης των στοιχείων!
Οι αιτήσεις θα λαμβάνουν βαθμολογία, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Α) Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας ανά Κόστος Παρεμβάσεων
Β) Υφιστάμενη Ενεργειακή Κατηγορία
Γ) Δημοτική Κοινότητα κατοικίας
Δ) Παλαιότητα κατοικίας
Ε) Οικογενειακό Εισόδημα
Ζ) Κοινωνικά κριτήρια (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκή Οικογένεια, Πολυτεκνική Ιδιότητα)


2) Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης θα ξεκινάει από 40% και θα φτάνει έως 75%, ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:
- Ατομικό έως 5.000€ και οικογενειακό έως 10.000€, ποσοστό 75%.
- Ατομικό από 5.000-10.000€ και οικογενειακό από 10.000-20.000€, ποσοστό 70%.
- Ατομικό από 10.000-20.000€ και οικογενειακό από 20.000-30.000€, ποσοστό 55%
- Ατομικό από 20.000-30.000 € και οικογενειακό από 30.000-40.000€, ποσοστό 45%
- Ατομικό από 30.000-50.000€ και οικογενειακό από 40.000-60.000€, ποσοστό 40%

Σε περίπτωση Ενοικίασης ή Δωρεάν Παραχώρησης της οικίας το ποσοστό κυμαίνεται απο 40% εώς 65%.


3) Επιλέξιμες Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις

Επιδοτούνται και δαπάνες που έχουν γίνει παλιότερα, από την 01/02/2020 και μετά!
Μεταξύ άλλων Επιδοτούνται Δαπάνες όπως:
- Κουφώματα
- Θερμομόνωση (Μόνωση Δώματος ή/και στέγης, Τοποθέτηση θερμοκάλυψης κελύφους κλπ)
- Συστήματα θέρμανσης/ψύξης (π.χ. αντλίες θερμότητας, λέβητες, air-condition)
- Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης (θερμοσιφωνικά, ηλιοθερμικά) κ.α.
- Συστήματα Σκίασης (τέντες κλπ)
Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στο συνημμένο “Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων”


Ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος είναι η άνοδος τουλάχιστον τριών (3) ενεργειακών κατηγοριών και επομένως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει για τις δαπάνες που θέλουν να επιδοτηθούν να αναγράφονται στο έντυπο παρεμβάσεων που θα προσκομίσουν.


4) Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) Τα 28.000 € για τις παρεμβάσεις.
β) Τα 2.000 € για Λοιπές Δαπάνες (Αμοιβή Συμβούλου, Μηχανικού κλπ.)


5) Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι ανάλογα την κάθε περίπτωση:
- Ιδιοκτήτης (ή Συνιδιοκτήτης) με Δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους ή ψιλής κυριότητας,
οικίας που κατοικείται από τον ίδιο και είναι η κύρια κατοικία του.

- Ιδιοκτήτης (ή Συνιδιοκτήτης) με Δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας,
οικίας που κατοικείται από τρίτο πρόσωπο (μη συγκύριο) και είναι η κύρια κατοικία αυτού.

Προϋποθέσεις προγράμματος:
1) Η κατοικία πρέπει να Υφίσταται Νόμιμα (και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα).
2) Η κατοικία πρέπει να έχει χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.
3) Η κατοικία πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσηςτου (Α΄ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ'


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1) Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό (που ασχολείται με το πρόγραμμα) ώστε να εκδώσει τα δύο βασικά δικαιολογητικά: Α΄ Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) και Έντυπο Παρεμβάσεων.

2) Θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις Ε1, Ε9 και Ε2 (όπου απαιτείται) του έτους 2020 και να διορθωθεί (αν χρειαστεί) ώστε να αναγράφεται η σωστή επιφάνεια (m²) με βάσει την οικοδομική άδεια και ο σωστός αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.


ΒΑΣΙΚA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA

α) Κωδικοί TaxisNet
β) Οικοδομική Άδεια (ή έγγραφο τακτοποίησης, ή άλλο έγγραφο για παλαιά κτίσματα που υφίστανται προ του 1955)
γ) Λογαριασμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης & Έντυπο Παρεμβάσεων (μαζί με φωτογραφίες με την υφιστάμενη κατάσταση), από τον μηχανικό.
Κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αφορούν κατηγορίες όπως Πολυτεκνική Ιδιότητα κλπ.

Αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση στο συνημμένο “Δικαιολογητικά”

Επίσης να ενημερώσουμε ότι απαιτείται για πρώτη φορά να προσκομισθεί και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. Την διαδικασία για την έκδοσή της, αναλαμβάνει μηχανικός και η δαπάνη επιδοτείται από το πρόγραμμα.
Ωστόσο, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου δεν απαιτείται για την υποβολή της αίτησης, αλλά θα χρειαστεί σε επόμενο στάδιο (μετά την έγκριση της αίτησης).

Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν μαζί μας:
- Τηλεφωνικά: 22530 96600 & 690 915 6570
- Με e-mail: indemktim@gmail.com