ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε παρακάτω ή εναλλακτικά μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό μας

Φίλες και φίλοι, γεια σας.

Θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω την ανανεωμένη υπηρεσία μας όσον αφορά τις προσλήψεις του δημοσίου. Μία σειρά από ζητήματα μας οδήγησαν στο να κάνουμε αρκετές αλλαγές στην υπηρεσία, διότι πάντα πιο αποτελεσματικός είναι εκείνος που προσαρμόζεται καλύτερα στα εκάστοτε δεδομένα.

Και εμείς θέλουμε για τους πελάτες μας να είμαστε αποτελεσματικοί! Προτού όμως να προβούμε στην αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας στο δημόσιο, είναι αναγκαίο (και απευθυνόμαστε σε κάθε ενδιαφερόμενο που πραγματικά ενδιαφέρεται για τη διαδικασία αυτή), να διαβάσει με προσοχή ή να ακούσει το ηχητικό, όλη την ενημέρωση που έχει να κάνει με τα δεδομένα που ισχύουν για τις προσλήψεις στο δημόσιο, τα οποία είναι πάρα πολλά και πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να τα γνωρίζει.

Δυστυχώς για ευνόητους λόγους πολλά γραφεία και ενημερωτικές ιστοσελίδες που απασχολούνται με τη διαδικασία αυτή έχουν μία προσέγγιση χαμηλού κόστους ή απλά αύξηση της επισκεψιμότητας, χωρίς να παρουσιάζουν όλη την εικόνα στον ενδιαφερόμενο και χωρίς στην ουσία να ενδιαφέρονται για το πραγματικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών τους. Οι παραπλανητικοί τίτλοι σε διάφορες «ειδήσεις» με το θέμα δυστυχώς είναι η πλειοψηφία.

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο υπάρχει βέβαια, είναι ότι και οι ίδιοι οι πελάτες πολλές φορές προσπαθούν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Είτε γιατί δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν κάποιον για τη διαδικασία, είτε γιατί τους έχουν μεταφέρει μία λανθασμένη εικόνα ότι είναι κάτι το απλό και εύκολο.

Δυστυχώς μόνο έτσι δεν είναι. Η διαδικασία είναι πολυσύνθετη, αρκετά γραφειοκρατική και μεταβαλλόμενη και πρέπει κάθε φορά να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράμετροι που έχουν να κάνουν και με τις προκηρύξεις και την κάθε επιδιωκόμενη θέση ξεχωριστά, αλλά και με όλα τα δεδομένα του κάθε πελάτη τα οποία και αυτά διαφοροποιούνται.

Αυτό είναι μία πραγματικότητα την οποία πρέπει πάντα να θυμόμαστε και όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με το κομμάτι της διαδικασίας των αιτήσεων στο δημόσιο το έχουν βιώσει και το γνωρίζουν.

Απόδειξη όλων των παραπάνω δίνει και το ίδιο το ΑΣΕΠ: Αν διαβάσετε ένα δελτίο τύπου σε μία προκήρυξη, θα δείτε ότι για 250 θέσεις για παράδειγμα, υποβάλλονται περίπου 15.000!!! αιτήσεις. Αυτό συμβαίνει διότι, πολύς κόσμος κάνει αίτηση, πραγματικά όπου να ναι.

Οπότε λοιπόν ο καθένας που ενδιαφέρεται να βρει μία θέση στο δημόσιο η προσέγγιση που πρέπει να έχει πάνω στο ζήτημα αυτό είναι πολύ συγκεκριμένη:

Παραθέτουμε μία σειρά από συγκεκριμένους λόγους-ζητήματα που οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό:

Πρώτα και πάνω από όλα κάθε ενδιαφερόμενος, πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα πολλά και διαφορετικά δεδομένα των προκηρύξεων. Διαβάζοντας κάποιος μια προκήρυξη θα βρει πολλούς πίνακες με τυπικά προσόντα, πρόσθετα προσόντα, προθεσμίες, κωδικοί, κουτάκια και ένα σωρό άλλα δυσνόητα ή λιγότερο δυσνόητα πράγματα και ορολογίες. Όλα όμως παίζουν το ρόλο τους κατά περίπτωση, στην κάθε αίτηση.

Στις προκηρύξεις υπάρχουν βέβαια κάποια πράγματα που είναι σταθερά, όπως για παράδειγμα το ότι κανείς δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ίδια προκήρυξη σε θέσεις διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Για παράδειγμα δεν μπορώ εγώ ακόμη κι αν έχω πτυχίο πανεπιστημίου να υποβάλω στην ίδια προκήρυξη αίτηση και για θέση που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και για άλλη θέση που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και αν έχω και για τις δύο θέσεις αυτές όλα τα απαραίτητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα.
Υπάρχουν πολλές αιτήσεις που έχουν απορριφθεί για το λόγο αυτό.

Επίσης ένα άλλο ζήτημα που είναι σταθερό και δυστυχώς πολύ κόσμος δεν το γνωρίζει είναι ότι η γνώση ξένων γλωσσών δίνει επιπλέον μοριοδότηση ακόμα και σε θέσεις που δεν θεωρείται απαιτούμενο τυπικό προσόν. Βέβαια εδώ (στις ξένες γλώσσες) μπαίνουν και ζητήματα μεταφράσεων και επικυρώσεων κάθε ξενόγλωσσου εγγράφου, που συνοδεύει μία αίτηση.

Βέβαια μετά τα σταθερά ζητήματα (που επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι λίγα, απλά αναφέρθηκαν 2 ενδεικτικά), υπάρχουν και αυτά που μεταβάλλονται κάθε φορά ακόμη και σε θέσεις της ίδιας ειδικότητας μέσα στην ίδια προκήρυξη. Και είναι αρκετά.

Ας αναφερθούμε σε κάποια πιο χαρακτηριστικά.

Μπορεί να έχουμε μία θέση ΔΕ διοικητικού γραμματέα και στη μία θέση (κωδικός θέσης) εκτός των τυπικών και πρόσθετων προσόντων, να απαιτείται και η γνώση ξένης γλώσσας ενώ σε μία άλλη θέση πάλι ΔΕ διοικητικού γραμματέα της ίδιας προκήρυξης (άλλος κωδικός θέσης) η γνώση ξένης γλώσσας να μην είναι απαιτούμενο προσόν.

Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με την εμπειρία. Να έχουμε δηλαδή δύο θέσεις της ίδιας ειδικότητας (στην ίδια πάντοτε προκήρυξη) για παράδειγμα οδηγοί ΔΕ κατηγορίας και στη μία θέση εκτός των τυπικών και πρόσθετων προσόντων (που και αυτά είναι ένα αρκετά μεγάλο ζήτημα) να απαιτείται να υπάρχει και η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ενώ στην άλλη θέση (κωδικός) να μην απαιτείται.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που δυστυχώς και αυτό μεταβάλλεται είναι ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας κάθε φορά. Και λέμε κάθε φορά διότι αλλιώς αποδεικνύεται η εμπειρία σε μία θέση υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αλλιώς αποδεικνύεται σε μία θέση τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη περίπτωση η εμπειρία για να αποδειχθεί θα πρέπει να προσκομισθούν και τα έγγραφα εκείνα που δείχνουν ότι η εμπειρία που υπάρχει έχει συνάφεια με την επιδιωκόμενη κάθε φορά θέση, και επιπλέον θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την λήψη του τίτλου σπουδών (τυπικό προσόν) βάσει του οποίου γίνεται η αίτηση.

Επιπλέον στο κομμάτι της εμπειρίας, έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές να έχει κάποιος ένα πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης για παράδειγμα, και να έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία αλλά ένα μέρος έστω του χρόνου ασφάλισης σε προηγούμενους εργοδότες του, ενώ ήταν μετά την απόκτηση του πτυχίου του, δεν ήταν με την ειδικότητα ως υπάλληλος οικονομικής κατεύθυνσης αλλά ήταν ασφαλισμένος και άρα ειδικότητα ως απλός υπάλληλος γραφείου. Στην περίπτωση αυτή αν γίνει αίτηση σε θέση οικονομικής κατεύθυνσης (κατηγορία ΠΕ) ο χρόνος ασφάλισης που είχε ως ασφαλισμένος απλός υπάλληλος γραφείου δεν θα προσμετρηθεί στον χρόνο υπολογισμού της εμπειρίας και άρα δεν θα μοριοδοτηθεί για τον χρόνο αυτό.

Άλλο ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών πολυτέκνων, τριτέκνων, ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε ποια από τις ειδικές κατηγορίες ανήκει ο πελάτης, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Ας πούμε για την κατηγορία συγγενείς ΑΜΕΑ, απαιτείται εκτός των άλλων και υπεύθυνη δήλωση από όλους τους λοιπούς συγγενείς 1ου βαθμού του ΑΜΕΑ, ότι παραχωρούν το συγκεκριμένο δικαίωμα-ευεργέτημα στον αιτούντα.

Επίσης και η σειρά των κωδικών των θέσεων που θα βάλουμε στην αίτηση μας, ειδικά όταν έχουμε και θέσεις ειδικών κατηγοριών, παίζει τεράστιο ρόλο στο αποτέλεσμα μιας αίτησης.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση όπου πελάτης που ήρθε σε εμάς, μας ανέφερε ότι ενώ είχε όλα τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα των θέσεων που επέλεξε στην αίτησή του, δεν προσλήφθηκε διότι είχε κάνει λάθος επιλογή στη σειρά των κωδικών των θέσεων. Συγκεκριμένα είχε βάλει πρώτες επιλογές κωδικούς θέσεων που ήταν θέσεις όπου προτάσσονται τα ΑΜΕΑ, ενώ ο ίδιος ήταν πολύτεκνος.

Ακόμη υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία κάθε φορά θα πρέπει να εξεταστούν όπως είναι η εντοπιότητα, η αυξημένη μοριοδότηση λόγω προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα η οποία κάποιες φορές μοριοδοτείται περισσότερο και άλλα και το πώς αποδεικνύονται όλα αυτά.

Οι παράμετροι που πρέπει κάθε φορά να γνωρίζουμε και να εξετάσουμε, είναι πολλοί, και δυστυχώς επαναλαμβάνουμε ότι διαφοροποιούνται κάθε φορά ακόμη και για το ίδιο άτομο, ανάλογα με την προκήρυξη και με την επιδιωκόμενη θέση.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και αν γνωρίζει κανείς καλά όλες αυτές τις μεταβλητές, ότι αυτές δεν είναι αρκετές, διότι η κάθε προκήρυξη έχει και κάποια τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα».

Απόδειξη για όλα τα παραπάνω έρχεται να δώσει και πάλι το ίδιο το ΑΣΕΠ, αφού η κάθε προκήρυξη είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 150 με 200 σελίδες, αρκετές δε πολλές περισσότερες.

Φυσικά εκτός από τα δεδομένα των προκηρύξεων, υπάρχουν και τα δεδομένα του πελάτη.

Ο κάθε πελάτης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα και του πελάτη. Τίτλοι σπουδών, οικογενειακή κατάσταση, ξένες γλώσσες, εργασιακή εμπειρία, λοιπές δεξιότητες και άλλα ζητήματα παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε διαδικασία. Είτε αυτή αφορά κάποια απαιτούμενη προπαρασκευαστική ενέργεια, όπως η ενημέρωση του μητρώου του πελάτη, ή η προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κάθε προκήρυξη, είτε η τελική υπηρεσία που είναι η υποβολή της αίτησης σε συγκεκριμένους κωδικούς θέσεων και με προσεκτική επιλογή της σειράς προτεραιότητας των κωδικών που τελικά επηλέχθησαν.

Για παράδειγμα αν έχουμε ένα μητρώο όπου έχει ενημερωθεί παλαιότερα, και έχουμε μεταβολή είτε στην βελτίωση του επιπέδου μία ξένης γλώσσας από πολύ καλά σε άριστα ή στην αύξηση του χρόνου εμπειρίας από 50 σε 70 μήνες, είτε στην αύξηση του χρόνου ανεργίας, είτε σε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ενημερωθεί ο φάκελος και το μητρώο του πελάτη, ώστε να δούμε με βάση τα νέα δεδομένα που μπορεί, αλλά κυρίως που πρέπει να στοχεύσει ανάλογα βέβαια και με τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά για την επιδιωκόμενη θέση.

Επίσης κατά την υποβολή της αίτησης, ένα απλό κλικ, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, στο αποτέλεσμα της διαδικασίας. Όπως για παράδειγμα το να επιλέξει κάποιος ένα κωδικό θέσης όπου έχει εντοπιότητα, χωρίς να έχει το προσόν αυτό για τη συγκεκριμένη θέση, επειδή έχει όλα τα λοιπά προσόντα που απαιτεί η θέση αυτή.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τη διαδικασία αυτή, πραγματικά για ώρες.

Παραπάνω σας παραθέσαμε μόνο κάποια από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προκηρύξεις αλλά και με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

Ανακεφαλαιώνοντας και μετά από μία εμπειρία άνω των 20 ετών, όταν ακόμη τίποτε δεν γινόταν με ηλεκτρονικό τρόπο, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όποιος ενδιαφέρεται να προσεγγίσει το ζήτημα σοβαρά θα πρέπει να απευθυνθεί σε ανθρώπους που είναι γνώστες του αντικειμένου και δεν έχουν μία προσέγγιση του τύπου, «έλα μωρέ μια αίτηση είναι έλα να την κάνουμε είναι 10 λεπτά δουλειά».

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Δείτε εδώ τα 7 σωστά βήματα για μία πρόσληψη στο δημόσιο,
την αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας
και τα κόστη για το κάθε στάδιο της διαδικασίας.