Κατασκευή e-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ 100%

Κατασκευή e-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ 100%

Νέο πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου 2021, το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να διαθέτουν τα προϊόντα τους ή / και τις υπηρεσίες τους μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης μιας επιχείρησης για όλη τη δαπάνη θα φτάνει μέχρι τα 5.000 ευρώ και το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί γι' αυτή τη δράση θα είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα να αυξηθεί μελλοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22530-96600 ή στο info3@indem.gr