ΓΕΦΥΡΑ 2 :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

ΓΕΦΥΡΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

Τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσει η διαδικασία για την επιδότηση/κούρεμα των δανείων των επιχειρήσεων, όλων των κατηγοριών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις, που έχουν ενήμερες ή/και σε καθυστέρηση οφειλές σε τράπεζες και όσες επιχειρήσεις εγκριθούν θα λάβουν επιδότηση της μηνιαίας δόσης των επιχειρηματικών τους δανείων για 8 μήνες αρχικά. Ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μετά τη λήξη της επιδότησης αυτής θα ακολουθήσει και νέος κύκλος του προγράμματος όπως και για το ΓΕΦΥΡΑ των ιδιωτών. Η επιδότηση θα αφορά κούρεμα και του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων του δανείου, σε ποσοστό από 60% έως και 90%.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α) Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους:
1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019.
2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

Β) Για πολύ μικρή επιχείρηση/ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους: 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 150.000€.

Γ) Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί από 10 έως 49 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 750.000 €.

Δ) Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται και από το αν η κάθε οφειλή, είναι εξυπηρετούμενη ή μη. Βέβαια μπορεί μία επιχείρηση να έχει και εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές, και για την κάθε οφειλή θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά το ποσό της μηνιαίας επιδότησης που θα λάβει.

Η διαδικασία γίνεται και ολοκληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά, δεν απαιτούνται καθόλου μετακινήσεις και όλα τα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Απαιτούνται μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (τηλέφωνο και email) καθώς και οι κωδικοί TAXISNET.

Επίσης να ενημερώσουμε ότι άμεσα θα τεθεί σε εξέλιξη και ο νέος ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ) όπου θα περιλαμβάνει εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις οφειλές προς το ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΦΚΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΛΠ,


Αξιοποιείστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές της επιχείρησής σας!