ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί με άμεση ισχύ, με στόχο την φορολογική ελάφρυνση και τη διευκόλυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα σε νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται 10 θετικά μέτρα, για μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία ιδιωτών και επιχειρήσεων:

1) Η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

2) Η έκπτωση 3% για ιδιώτες, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που θα προκύψει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

3) Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

4) Η δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.

5) Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

6) Η μη επιβολή, στους πληττόμενους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

7) Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

8) Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

9) Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.

10) Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.

Το κυριότερο όμως είναι ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα τρέξουν, άλλα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, για το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον COVID-19, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.1) Το πρόγραμμα των παγίων δαπανών. Αναμένουμε την έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά κλπ). Οι υποβολές των αιτήσεων θα γίνουν εντός Μαΐου, και η καταβολή των ποσών που θα δικαιούται η κάθε επιχείρηση περί τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

2) Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων της εστίασης με ποσοστό 7% επί του τζίρου, και ανάλογο πρόγραμμα και για τον τουριστικό κλάδο, ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ.Τα ποσά που θα λάβουν οι επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για τα πρώτα έξοδα που απαιτούνται κατά την επαναλειτουργία τους.

3) Επιπλέον θα γίνουν οι αιτήσεις και θα καταβληθεί η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, ύψους από 1.000€ ελάχιστο έως 4.000€, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Για περεταίρω λεπτομέρειες για το κάθε πρόγραμμα, θα ακολουθήσει νέο email, όταν θα έχουμε ακριβή και επίσημη εικόνα για προϋποθέσεις κλπ.

Παρακολουθείτε τη σελίδα μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση!