Επανασύνδεση ΔΕΗ σε ευάλωτες ομάδες που έχει γίνει διακοπή λόγω οφειλών.

Επανασύνδεση ΔΕΗ σε ευάλωτες ομάδες που έχει γίνει διακοπή λόγω οφειλών

Απόφαση με την οποία ενισχύεται ο Ειδικός Λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου) υπεγράφη από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Να ενημερώσουμε ότι υπάρχει διαδικασία σε όλη την Ελλάδα, μέσω της οποίας γίνεται επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος στα οποία έχει γίνει διακοπή λόγω οφειλών στη ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου). Η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και απλή και γίνεται μέσω υπηρεσιών των Δήμων (Κέντρα Κοινότητας).