ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 14.800€ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 14.800€
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έως 09/06/2023 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την καταβολή της επιχορήγησης των 14.800€, από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν μία νέα επιχείρηση και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Κάρτα ανεργίας
2. Ηλικία από 18 έως 29 ετών (να μην τα έχεις κλείσει)
3. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία,
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτήν.
4. Επίσης προτού την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να έχει γίνει η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα, είναι πολύ ευνοϊκό διότι δίνει συνολικά επιχορήγηση 14.800€ με δέσμευση για την λειτουργία της επιχείρησης μόνο ένα έτος λειτουργίας! Εννοείται, ότι αυτό είναι το ελάχιστο, όποιος επιθυμεί μπορεί να την κρατήσει όσο θέλει!

- Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται σε 3 δόσεις οι οποίες και οι 3 είναι εντός 12 μηνών, από την έναρξη της επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ, ως εξής: 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας, 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη και 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη.

Επίσης το πολύ θετικό είναι ότι μπορεί να κατατεθεί η πρόταση, μόνο με την κάρτα ανεργίας, και να γίνει η έναρξη στην εφορία μετά την έγκριση της αιτήσεώς μας, ώστε όταν θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έναρξης στην Εφορία, ΕΦΚΑ κλπ, να έχουμε εγκριθεί και άρα να είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε το ποσό της επιδότησης.

Όμως πέρα από τις παραπάνω προϋποθέσεις κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και ένα επιχειρηματικό πλάνο της υπό ίδρυση επιχείρησης, διότι υπάρχει και ουσιαστική αξιολόγηση!

Στο επιχειρηματικό πλάνο, αποτυπώνονται με ακρίβεια το αντικείμενο της επιχείρησης, η έδρα της και αρκετά άλλα στοιχεία.

Κάποια από τα βασικά κριτήρια που αξιολογούνται, όπως αυτά αποτυπώνονται με σαφήνεια στο επιχειρηματικό πλάνο που θα συνοδεύει την αίτηση, είναι τα εξής:

α. η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης,

β. η αποδοτικότητα πράξης,

γ. η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση,

δ. η καινοτομία,

ε. η δικτύωση,

Υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν όλα αφού θα αξιολογηθούν και είναι βασική παράμετρος για να εγκριθεί η πρότασή σας!

Εάν σκέφτεστε να κάνετε μια δική σας επιχείρηση, μπορείτε να λάβετε την επιδότηση αυτή, χωρίς μετακινήσεις, εύκολα και γρήγορα!

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά ή μέσω email: 2253096600 και 6945412818 , indemespa@gmail.com