ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 95%

Όσοι ενταχθούν στον παραπάνω Νόμο (4738/2020) και αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αυτού, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με κούρεμα και της βασικής οφειλής αλλά και των προσαυξήσεων και αποπληρωμή σε πολλές δόσεις, αλλά και να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική τους στέγη (παρακαλούμε διαβάστε όλη τη δημοσίευση).


Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλοι οι οφειλέτες: μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ, ανεξαρτήτως είδους οφειλής (π.χ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως παλαιότητας οφειλής, είτε πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είτε για χρέη που προϋπήρχαν και έτσι να λύσουν το πρόβλημα των υποχρεώσεων αυτών και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους.

Ελάχιστο ποσό οφειλής για να ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία είναι τα 10.000€ (όχι ανά πιστωτή, αλλά συνολικό ποσό οφειλής προς όλους).

Φυσικά στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και οι ενήμεροι δανειολήπτες, είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν μείωση των (καθαρών) εισοδημάτων τους τουλάχιστον κατά 20% (εισοδήματα του 2020 σε σχέση με τα εισοδήματα του 2019, οπότε θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος και θα αφορούν τα εισοδήματα του 2020).

Για τις οφειλές που είναι σε καθυστέρηση δεν απαιτείται να υπάρχει η προϋπόθεση της μείωσης των εισοδημάτων.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ

1) Αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
Η αναστολή επιτυγχάνεται με την κατάθεση του φακέλου και ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος.

Δυστυχώς από 1η Ιουνίου, έχουμε επανεκκίνηση της διαδικασίας των πλειστηριασμών και δεν υπάρχει αυτόματη προστασία της 1ης κατοικίας. Για να την εξασφαλίσει ο οφειλέτης την προστασία της κατοικίας του θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία υπαγωγής του στο Νόμο.

2) Διαγραφή μέρους της οφειλής και από το βασικό κεφάλαιο και φυσικά και από τους τόκους - προσαυξήσεις, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3) Αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου (δηλαδή αυτού που θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας) ως εξής: Για τις οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών, ήτοισε έως 240 δόσεις, ενώ για τις οφειλές προς τις τράπεζες, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις.

4) Επιπλέον, για χρέη προς το Δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ), παρέχεται η δυνατότητα (με βάση εισοδηματικά και άλλα κριτήρια), για διαγραφή των οφειλών έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

5) Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, θα λάβουν και 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων της 1ης κατοικίας τους ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη.

6) Ελάχιστο ποσό δόσης: Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης προς τις τράπεζες σε 50 ευρώ ανά δάνειο με εξασφάλιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση.

Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη ρύθμιση των οφειλών (ενήμερων και σε καθυστέρηση), είναι αρκετά.

Το συνολικό ύψος των οφειλών, ο συνολικός αριθμός των πιστωτών, οι εξασφαλίσεις που υπάρχουν στα δάνεια, η αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην αυτής που έχει δεσμευθεί με υποθήκη κλπ), το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη (από κάθε πηγή), οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα και με τη σύνθεση του νοικοκυριού, οι πάγιες και ανελαστικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις, η ηλικία του οφειλέτη κλπ.

Ειδικά οι οφειλέτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) χωρίς ακίνητη περιουσία ή και με ακίνητη περιουσία (αλλά μικρής αξίας σε σχέση με το ύψος των οφειλών τους),μπορούν να επιτύχουν πολύ μεγάλα κουρέματα. Και προς τις τράπεζες (ανάλογα με την αξία των ακινήτων που υπάρχουν ως εξασφάλιση) αλλά και προς το δημόσιο, όπου εκεί οι οφειλές συνήθως δεν έχουν εξασφαλίσεις!!ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία γίνεται εξ’ ολοκλήρου και μόνο ηλεκτρονικά και με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως μετακίνηση του οφειλέτη.

1) Κατάθεση αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών με άρση του απορρήτου και άντληση προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

2) Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και ουσιαστικών κριτηρίων και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

3) Διαδικασία ρύθμισης οφειλών, για την εξόφληση της οφειλής του κάθε πιστωτή. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη της πολλά δεδομένα όπως: αξία ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, την συνολική ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής, την ύπαρξη οφειλών σε άλλους πιστωτές και το ύψος της κάθε οφειλής κλπ.

4) Διενέργεια ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών του οφειλέτη. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η διαδικασία προχωράει προς αξιολόγηση και αποστέλλεται οριστικοποιημένη στον οφειλέτη.

5) Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη και αποδοχή ή απόρριψη

6) Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Απαιτούνται κωδικοί TAXISNET και στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο).

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας και κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: indem.ofeiles@gmail.com


Τηλέφωνο επικοινωνίας:   22530-96600


Εμπιστευθείτε την εμπειρία μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές σας, χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία!