ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 75%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 75%

Δημοσιεύθηκε η επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος το οποίο αναμένεται να τρέξει Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2021.

Όσοι ενδιαφέρονται όμως να αναβαθμίσετε την κατοικία σας και να επιδοτηθείτε γι’ αυτό, θα πρέπει να κινηθείτε κατάλληλα διότι χρειάζεται μία προετοιμασία.


 

Η βασική αλλαγή στο πρόγραμμα, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το επαίσχυντο «κριτήριο» της ταχύτητας, αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν τα (παρακάτω) κριτήρια, αλλά και να κάνουν κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια που απαιτείται.

Στην όλη διαδικασία απαιτείται για πρώτη φορά να προσκομισθεί και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου την οποία αναλαμβάνει αποκλειστικά μηχανικός, αλλά όλη η δαπάνη για την έκδοσή της είναι μέσα σε αυτές που επιδοτούνται από το πρόγραμμα!

Θα επιδοτηθούν πάνω από 50.000 κατοικίες, με έμφαση στους ιδιοκτήτες των πιο φτωχών νοικοκυριών και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό, προκειμένου να ετοιμαστεί η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ της κατοικίας τους, και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να απευθυνθούν στο μελετητικό γραφείο της επιλογής τους.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1) Καταργείται ως κριτήριο ένταξης η ταχύτητα καταχώρησης των στοιχείων.

Οι αιτήσεις θα λαμβάνουν βαθμολογία, σύμφωνα με συντελεστές βαρύτητας από συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία θα είναι:

Α) το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας,
Β) η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία,
Γ) οι βαθμοημέρες θέρμανσης,
Δ) η παλαιότητα της κατοικίας,
Ε) το εισόδημα του αιτούνται και το οικογενειακό καθώς και διάφορα άλλα κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειας κτλ).

2) Το ποσοστό επιδότησης θα ξεκινάει από 40% και θα φτάνει έως 75%, ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:

- Ατομικό έως 5.000€ και οικογενειακό έως 10.000€, ποσοστό 75%.

- Ατομικό από 5.000-10.000€ και οικογενειακό από 10.000-20.000€, ποσοστό 70%.

- Ατομικό από 10.000-20.000€ και οικογενειακό από 20.000-30.000€, ποσοστό 55%

- Ατομικό από 20.000-30.000 € και οικογενειακό από 30.000-40.000€, ποσοστό 45%

- Ατομικό από 30.000-50.000€ και οικογενειακό από 40.000-60.000€, ποσοστό 40%

3) Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων θα φτάνει έως 28.000€ .
Θα υπάρχει συντελεστής εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 0,90 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) .

4) Ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος θα είναι η άνοδος τουλάχιστον δύο (ή και τριών) ενεργειακών κατηγοριών και επομένως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κάνουν μία καλή προετοιμασία όσον αφορά τις επιλέξιμες παρεμβάσεις που θα ζητήσουν να επιδοτηθούν.

5) Όσοι δεν μπορούν να καλύψουν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να επιλέξουν και τραπεζικό δανεισμό, μέσω του προγράμματος.

Για όσους δεν έχουν τα χρήματα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και επιλέξουν τον τραπεζικό δανεισμό (από την τράπεζα της επιλογής τους), το επιτόκιο θα είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης δεν θα βαρύνεται με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου, το οποίο θα καλύπτεται από τους πόρους του προγράμματος. Ήδη το ΥΠΕΝ έχει δημιουργήσει ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.


ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ


1. Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).
2. Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (15%).
3. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
4. Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
5. Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5%).
6. Μονογονεϊκή οικογένεια (5%)
7. Μακροχρόνια άνεργος (5%)
8. ΑΜΕΑ (5%)
9. Η παλαιότητα κατασκευής (3%).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1) Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης σε ακίνητο με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό για υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο «τακτοποίησης». Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ 2021».

Μεταγενέστερη δήλωση για υπαγωγή σε νόμο αυθαιρέτων, μπορεί να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των 7 τετραγωνικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.

Αν το ακίνητο είναι καθόλα νόμιμο δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια.

2) Επίσης πρέπει να έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020.

3) Θα πρέπει να ελεγχθεί το Ε9 του δικαιούχου και να διορθωθεί αν χρειαστεί με τα σωστά τετραγωνικά και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ε9.

4) Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να είναι δηλωμένο στο Κτηματολόγιο

5) Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης, από μηχανικό.

6) Κατάρτιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, από την οποία θα διασταυρώνονται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, από μηχανικό.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται κατηγοριοποιούνται ως εξής:


1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

• Πλαίσια αλουμινίου, ξύλου ή PVC με υαλοπίνακα για παράθυρο και εξωστόθυρα

• Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)

• Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί-Ρολό, ή Εξώφυλλο)

• Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

• Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας


2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

• Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά

• Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

• Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πυλωτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα

• Άλλες εργασίες θερμομόνωσης.


3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

• Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (απλό ή βεβιασμένης κυκλοφορίας)

• Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

• Αντλία θερμότητας


4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

• Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

• Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

• Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη ενεργειακή σήμανση στους 55oC)

• Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

• Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

• Σύστημα λέβητα βιομάζας (πελετ, ξύλου κλπ)

• Αντλίες θερμότητας αέρα , για θέρμανση/ψύξη χώρου

• Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας


5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

• Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart - home)

• Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)

Από τις παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης σε συνεννόηση με τον μηχανικό του, να δει ποιες θα ζητήσει να υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος, διότι αυτές θα πρέπει να αποτυπωθούν από τον μηχανικό στο 1ο ΠΕΑ, ως αναγκαίες για υλοποίηση προκειμένου η κατοικία μας να αναβαθμιστεί ενεργειακά.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα: 2253096600 κ 6909156570
Βαλελής Ιωάννης, ή να στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέσω email στο indem2013@gmail.com

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •