Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου

Το πρόγραμμα αφορά δανειολήπτες, που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια ή και δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Τα δάνεια θα πρέπει να είναι ενήμερα και να έχουν ως εμπράγματη εξασφάλιση την 1η κατοικία.

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση ίση με το 50% της αύξησης του επιτοκίου, για διάστημα 12 μηνών.

Αναλυτικά, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων-οφειλετών:

  1. Εισοδηματικά κριτήρια:
    Το Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000€ (+ 3.500€ για κάθε επιπλέον μέλος οικογένειας) και έως 21.000€ σε κάθε περίπτωση.

  2. Περιουσιακά κριτήρια:
    Η μέγιστη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού (από ΕΝ.Φ.Ι.Α), να μην υπερβαίνει τις 120.000€ (+ 15.000€ για κάθε επιπλέον μέλος οικογένειας) και έως 180.000€ σε κάθε περίπτωση.

Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς TaxisNet. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μας στείλουν στοιχεία επικοινωνίας (email & τηλέφωνο) στο info3@indem.gr