ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Αν είστε άνω των 67 ετών και δεν δικαιούστε σύνταξη από το ταμείο σας, λόγω του ότι σας λείπουν αρκετά χρόνια ασφάλισης, ή αν δεν είχατε ποτέ δική σας ασφάλεια, δικαιούστε σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

 

Βασική προϋπόθεση είναι (για έγγαμους) ο/η σύζυγος να ΜΗΝ λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από 360€.

Οι λοιπές προϋποθέσεις, πέραν της ηλικίας, είναι εισοδηματικές:
- Το ατομικό εισόδημά να μην υπερβαίνει τις 4.320€ ή το οικογενειακό τις 8.640€.
- Επίσης απαιτείται τουλάχιστον 15έτη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα (για αλλοδαπούς).
- Βέβαια πάντα θα πρέπει να γίνεται κάποιος έλεγχος διότι τα κριτήρια αλλάζουν.
Όσοι έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο μας προκειμένου, άμεσα να λάβουν την παραπάνω οικονομική παροχή, με ελάχιστα δικαιολογητικά.

error: Content is protected !!