ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΧΗΡΕΙΑΣ κ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

Με εμπειρία άνω των 20 ετών, ετοιμάζουμε και καταθέτουμε πλήρη φάκελο και κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό/έγγραφο για τη συνταξιοδότηση σας σε κάθε (πρώην) ταμείο του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, κλπ) και για κάθε κατηγορία (γήρατος, αναπηρίας, χηρείας ή λόγω θανάτου ασφαλισμένου), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της συντάξεώς σας, το συντομότερο δυνατό και χωρίς άσκοπη αλληλογραφία που δημιουργεί και καθυστερήσεις.

 

Δυνατότητα καταβολής προσωρινής σύνταξης ώστε να υπάρξει άμεση οικονομική διευκόλυνση για τον πελάτη μας, σε σύντομο διάστημα (2-3 μήνες).
Επίσης ενημερώνουμε για κάθε νέα δυνατότητα που μπορεί να υπάρχει: Συνταξιοδότηση στα 62 με 40 έτη ασφάλιση, συντάξεις ειδικών κατηγοριών (συγγενής ΑΜΕΑ κλπ)
Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουμε κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια που τυχόν απαιτείται και θα διευκολύνει τον πελάτη μας (π.χ αναγνώριση πλασματικών ετών στρατού, ζητήματα διαδοχικής ασφάλισης).
Ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς μετακινήσεις για τον πελάτη, με γνώση και συνέπεια και σε χαμηλές τιμές.

error: Content is protected !!