ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Εάν ενδιαφέρεστε για μία μόνιμη θέση στο δημόσιο, παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας μας:

 

Το 1ο αρχείο , περιέχει μία συνοδευτική επιστολή, που περιγράφει συνοπτικά τις υπηρεσίες μας και τα κόστη. Το 2ο περιλαμβάνει μία αναλυτική λίστα με όσα δικαιολογητικά απαιτούνται να προσκομιστούν από κάποιον που ενδιαφέρεται για μια μόνιμη θέση στο δημόσιο. Κάνοντας αυτό το 1ο βήμα, δημιουργούμε ένα αναλυτικό προφίλ για τον κάθε πελάτη μας. Βλέπουμε αναλυτικά κάθε δεδομένο: Οικογενειακή κατάσταση, πτυχία και βαθμοί αυτών, ξένες γλώσσες, εμπειρία, ανεργία, εντοπιότητα κλπ. Σε συνεννόηση μαζί του, βλέπουμε και τυχόν ζητήματα που χρήζουν διευκρίνησεις (αναγνώριση πτυχίου που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, μετάφραση εγγράφων για την ξένη γλώσσα, συνάφεια ή μη της εμπειρίας κλπ). Επίσης ελέγχουμε αν τυχόν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία, τριτέκνων, πολυτέκνων, ΑΜΕΑ, και ότι άλλο απαιτηθεί το οποίο θα μας οδηγήσει στο να έχουμε μία ακριβή εικόνα των προσόντων που διαθέτει, αλλά και τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση που μπορεί να πετύχει.

Στη συνέχεια, είμαστε σε επαφή με τον πελάτη και μας ενημερώνει για τους νομούς που ενδιαφέρεται να προσληφθεί, τις ειδικότητες που τον ενδιαφέρουν κλπ. Έπειτα και αφού έχει γίνει το 1ο βήμα, παρακολουθούμε τις προκηρύξεις που βγαίνουν. Να πούμε εδώ, ότι πρώτα γίνεται ο καθορισμός των ειδικοτήτων/θέσεων ανά περιοχή και μετά από 15-20 μέρες, εκδίδονται από τον ΑΣΕΠ οι επίσημες προκηρύξεις που περιλαμβάνουν αναλυτικά όλη τη διαδικασία, προθεσμίες κλπ.

Οι προκηρύξεις δυστυχώς είναι κάτι το αρκετά σύνθετο, αλλά και μεταβαλλόμενο. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέσεις που η εντοπιότητα παίζει σημαντικό ρόλο και θέσεις που αυτό δεν ισχύει. Ή μπορεί σε μία προκήρυξη για θέση με ειδικότητα Α, να είναι απαιτούμενο και βαθμολογούμενο προσόν και η εμπειρία, και στην ίδια προκήρυξη για την ίδια ειδικότητα, σε άλλη όμως θέση, να μην είναι. Επίσης, είναι λάθος, να κάνει κάποιος την αίτησή του για μία θέση ειδικής κατηγορίας (πολυτέκνων, ΑΜΕΑ) και εκείνος να μην ανήκει σε αυτήν ακριβώς. Γενικότερα υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να εξετάζονται κάθε φορά και δυστυχώς επαναλαμβάνουμε δεν είναι κάθε φορά τα ίδια!

Συμβαίνει σχεδόν πάντα και είναι ευρέως γνωστό, ότι για 150 θέσεις για παράδειγμα, γίνονται 6.000!!! αιτήσεις. Αυτό γίνεται διότι απαιτούνται ειδικευμένες γνώσεις και όχι να γίνονται αιτήσεις όπου να ‘ναι..

Εμείς λοιπόν, παρακολουθώντας αναλυτικά και γνωρίζοντας τις προκηρύξεις και τη διαδικασία που κάθε φορά απαιτείται, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ έχοντας δημιουργήσει προηγούμενα ένα αναλυτικό προφίλ του κάθε πελάτη μας, ξέρουμε που αυτό μπορεί «να κουμπώσει», και κάνουμε με αυτό τον τρόπο μία διαδικασία που εξασφαλίζει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον σε κάθε πελάτη μας, χωρίς δική του όχληση αλλά και χωρίς χρέωση, στέλνουμε ενημερωτικά email όπου αναγράφονται όλες οι προκηρύξεις με τις θέσεις ανά ειδικότητα και περιοχή, ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για ενημέρωση και σωστή προετοιμασία για την υποβολή των αιτήσεων. Επιπροσθέτως στέλνουμε και προσωποποιημένη πληροφόρηση σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η τελική υπηρεσία είναι η ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως και των συνοδευτικών εγγράφων που κατά περίπτωση απαιτούνται για την θέση που μας ενδιαφέρει, στον ΑΣΕΠ. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή η διαδικασία, διότι ακόμη και η σειρά επιλογής των θέσεων παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης ο σωστός τρόπος επίκλησης των εγγράφων από το μητρώο που έχει δημιουργηθεί, τα οποία έγγραφα θα έρθουν να αποδείξουν το κάθε προσόν που επικαλείται ο πολίτης στην αίτησή του. Βέβαια και τυπικά ζητήματα όπως παράβολο κλπ.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!