Πρόγραμμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση ποσού 14.800€, για την ίδρυση νέας επιχείρησης με κάλυψη όλων των λειτουργικών και λοιπών δαπανών σε ποσοστό 100%. Ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας επιχείρησης, ένα έτος.

Δικαιούχοι: Όσοι έχουν ή μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας και ηλικία έως 45 ετών. Επίσης θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει αίτηση για συμμετοχή σε κατάρτιση-σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την GOOGLE διάρκειας 35 ωρών και ολοκλήρωση της κατάρτισης. Η κατάρτιση θα γίνει διαδικτυακά. Προθεσμία αιτήσεων για την κατάρτιση: 03-10-2021 ώρα 23.59.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Eπιχορήγηση Επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση για την πρόσληψη ανέργων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Το ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/άνεργο είναι από 5.598 € έως 8.397 € ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου.

Δικαιούχοι: Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση ποσού 20.000€, για την ίδρυση νέας επιχείρησης με κάλυψη όλων των λειτουργικών και λοιπών δαπανών σε ποσοστό 100%. Ποσό επιδότησης 12.000€ το 1ο έτος συν 8.000€ το 2ο έτος.

Δικαιούχοι: Όσοι είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα και την έχουν διακόψει από την 01-01-2012 έως και 31-10-2020 και θέλουν να ανοίξουν νέα επιχείρηση στο ίδιο ή και σε νέο αντικείμενο δραστηριότητας.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων με πλήρη απασχόληση.

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ποσοστό 50% για μηνιαίο ποσό έως 750€ συνολικά. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνονται και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.

Δικαιούχοι: Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Δεν υπάγονται οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 100% ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 ΕΤΩΝ

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση μισθολογικού κόστους και εισφορών σε ποσοστό 100%

Δικαιούχοι: Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30.

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης με ποσό επιδότησης 14.800€ για ένα χρόνο λειτουργίας (συν 3 μήνες).

Δικαιούχοι:
1. Άτομα με ηλικία από 18 έως 30 ετών (να μην τα έχεις κλείσει) που έχουν ή μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας.
2. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτήν.

Δείτε Περισσότερα

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!