ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 100% ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 ΕΤΩΝ

Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση σε μισθό και ασφαλιστικές εισφορές για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η επιχορήγηση διαρκεί 7 μήνες και ο ωφελούμενος λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εγκριθούν ως εξής (σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων τους):
α) προσωπικό επιχείρησης από 0 έως 3 άτομα, για ένα (1) ωφελούμενο,
β) προσωπικό 4-9 άτομα, έως 2 ωφελούμενους
γ) προσωπικό 10-19 άτομα, έως 3 ωφελούμενους
δ) προσωπικό 20-30 άτομα, έως 5 ωφελούμενους
ε) προσωπικό 31-50 άτομα, έως 8 ωφελούμενους
στ) προσωπικό άνω των 50 ατόμων, έως το 20% του συνολικού προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου, πριν από την υποβολή της αίτησης. Η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη σύμβασης (για προσωπικό ορισμένου χρόνου) δεν θεωρούνται μείωση. Επίσης δεν θεωρούνται μείωση προσωπικού: α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του), γ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση,
β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους,
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,
δ) οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ:
ωφελούμενοι που είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση (ανεξάρτητα από το εάν έχει υποκατάστημα) το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22530-96600 κ 690-9156570 ή μέσω email στο indemtax@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!