ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε και ολοκληρώνουμε μία μεγάλη γκάμα προγραμμάτων και υπηρεσιών που αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους, σε συνεργασία με το γεωπόνο-μελετητή Γατσή Ιωάννη (από το γραφείο ΔΕΪΛΟΓΚΟΣ - ΓΑΤΣΗΣ ΟΕ - ΑΡΩΓΗ).

 

Έχοντας μεγάλη εμπειρία και γνώση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της κάθε διαδικασίας, τα οποία πολλές φορές είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα για τον πελάτη, κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία και υλοποιούμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους πελάτες μας, ώστε να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα.

Νέοι αγρότες
Σχεδία βελτίωσης
Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
Αγροτουρισμός (ΟΠΑΑΧ-Leader γεωργίας & αλιείας) & εναλλακτικός τουρισμός
Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Αδειοδότηση νομιμοποίηση γεωτρήσεων & πηγαδιών.
Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άδειες λειτουργιάς)
Εμβαδομέτρηση αγροτεμαχίων – βοσκότοπων με GPS (σκαριφήματα)
Σύμβουλοι γεωργικών επενδύσεων

error: Content is protected !!