Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4399/2016) αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου υλοποιούνται και ενισχύονται Ιδιωτικές Επενδύσεις στο σύνολο της Χώρας.

 

 

Οι βασικές επιδιώξεις του νόμου, που έρχονται να εφαρμόσουν τα προγράμματα που τρέχουν κάθε φορά σχετίζονται με τους παρακάτω στόχους:

-τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού)
-την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση
-την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
-την επανεκβιομηχάνιση της χώρας
-την αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων
-την υψηλή προστιθέμενη αξία
-τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας
-την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
-την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών
-τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
-τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)
-την ενίσχυση της υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας
-την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
-την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τα προγράμματα

Α) «Γενική Επιχειρηματικότητα» με προϋπολογισμό 350 εκ.€ και
Β) «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 350 εκ.€

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τα 2 προγράμματα είναι έως 31 Ιουλίου 2020.

Φυσικά υπάρχουν και άλλα προγράμματα, για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε είτε τηλεφωνικά, είτε αφήνοντας το email σας .Για να λαμβάνετε ενημερωτικό newsletter με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα που υπάρχουν.

 

Share
     

error: Content is protected !!