ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ε9 - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε άμεση διασταύρωση των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο με το Ε-9, θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών και γι' αυτό έχει δώσει νέα προθεσμία για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων στο Ε-9, από το 2010 μέχρι και σήμερα, χωρίς την επιβολή του προστίμου των 100€ που επιφέρει κάθε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση του Ε-9.


 

Όσοι έχουν διαφορές στα ακίνητα που έχουν δηλώσει στο κτηματολόγιο, με αυτά που φαίνονται στο Ε-9 θα πρέπει να προβούν σε σχετικές διορθώσεις για να αποφύγουν τα πρόστιμα.

Οι διορθώσεις μπορεί να αφορούν ολόκληρο ακίνητο δηλαδή προσθήκη ή αφαίρεση ακινήτου λόγω πώλησης, αγοράς κλπ, αλλαγή εμβαδού κατόπιν νέας ακριβέστερης μέτρησης, τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων, καθώς επίσης και τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ), ώστε εν τέλει τα ακίνητα που είναι δηλωμένα στο Ε-9 να είναι πλήρως «ευθυγραμμισμένα» με τις αντίστοιχες δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται καμία μετακίνηση. Απαιτούνται μόνο οι κωδικοί TAXISNET και να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης με ακρίβεια τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων που έχει.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:
22530-96600 και 694-5412818 ή στο indemktim@gmail.com

error: Content is protected !!