ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER

Τα προγράμματα LEADER, είναι τοπικά προγράμματα, δηλαδή προγράμματα που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σε συγκεκριμένο τόπο (συνήθως σε επίπεδο νομού). Είναι προγράμματα που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη, και γι’ αυτό κατά την υλοποίησή τους, έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά τόπους ιδιομορφίες της κάθε περιοχής.

 

Συγκεκριμένα μέσα από μία μέθοδο σχεδιασμού ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό πάντα επίπεδο, προκρίνονται και υλοποιούνται από τις λεγόμενες ΟΤΔ (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα προγράμματα εκείνα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.α ζητημάτων της κάθε περιοχής και κυρίως των αγροτικών περιοχών.

Τα προγράμματα LEADER, διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:
19.2 «Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων»
19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση συνεργασιών»
19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»

Τα προγράμματα LEADER, διαφέρουν και ως προς το περιεχόμενο των προσκλήσεων αλλά και ως προς τον χρόνο υλοποίησης και εφαρμογής κάθε φορά.

Μπορείτε να ενημερώνεστε από το γραφείο μας, αφήνοντας το email σας. Για να λαμβάνετε ενημερωτικό newsletter με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα που υπάρχουν.

error: Content is protected !!