ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 37.500€ ΕΩΣ 40.000€

Η προκήρυξη για τις υποβολές των αιτήσεων προγραμματίζεται να γίνουν από την κάθε Περιφέρεια το φθινόπωρο 2021.

Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφού κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει το ποσό της επιδότησης θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, σωστά και με τη σωστή σειρά:

1) Να βρουν τα στρέμματα ή/και ζώα που απαιτούνται για την αγροτική τους εκμετάλλευση. Με τα στρέμματα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού θα πρέπει να εξεταστούν αρκετά ζητήματα όπως το να είναι σωστά δηλωμένα στο Ε-9, είτε είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα και να έχουμε τον ΑΤΑΚ του κάθε ακινήτου, επίσης να εξεταστεί για τα βοσκοτόπια αν εμπίπτει σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως δασική με την πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία ειδικεύονται κατά περίπτωση.

2) Να υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2021. Η δήλωση του ΟΣΔΕ είναι αυτή πάνω στην οποία θα «πατήσει» και το πρόγραμμα και για την καταβολή της πρώτης δόσης (70% του ποσού), αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

3) Να είναι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίες γεωργοί. Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Αν κάποιος είχε μία μικρή αγροτική εκμετάλλευση αλλά δεν έχει χαρακτηριστεί ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και πληροί τα λοιπά κριτήρια, μπορεί να ενταχθεί.

4) Να εγγραφούν στον Κλάδο της Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώσει και αυτή την υποχρέωση, η οποία είναι μία διαδικασία που γίνεται ηλεκτρονικά.
Με βάσει την προδημοσίευση του προγράμματος: «δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 41 ετών, που ΘΑ υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2021, και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.
Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (τυπική απόδοση) 14.000€. Ενδεικτικά παραδείγματα ελάχιστων απαιτήσεων για το ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας:

(οι καλλιέργειες και τα ζώα που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις καλλιέργειες και τα ζώα)

Ασφαλώς και μπορεί να υπάρχει οποιοσδήποτε συνδυασμός καλλιεργειών ή ζώων ή καλλιεργειών και ζώων ώστε να επιτευχτεί το ελάχιστο μέγεθος δυναμικότητας 14.000 €.

Οι δεσμεύσεις των νέων αγροτών θα υπάρχουν για 7-8 έτη.

Επίσης υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως αυτός του ότι δεν μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα ο/η σύζυγος, εάν ο/η σύζυγος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (ανεξάρτητα εάν είναι ή έχει μπει σε πρόγραμμα νέων αγροτών). Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για τα τέκνα.

Για τους άρρενες θα πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου τους, να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία, ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτήν, ή να έχουν εκκινήσει της εκπλήρωσή της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο μας για την υποβολή του φακέλου οι οποίες θα υποβληθούν σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο του Γεωπόνου Ιωάννη Γατσή.

error: Content is protected !!