ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 δισ.€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τέσσερα νέα προγράμματα για την στήριξη όλων των επιχειρήσεων (και ειδικά των μικρομεσαίων), τρέχουν ήδη ή θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα (από Απρίλιο), με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, με στόχο την επιδότηση της αποπληρωμής δαπανών και οφειλών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.


 

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα επιδοτεί τις δαπάνες τύπου ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Μισθοδοσίες κλπ). Ήδη έχει εξασφαλιστεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος με ποσό 500 εκατ. Ευρώ και η επιδότηση θα φτάνει σε ποσοστό έως και 100% στις επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, αλλά και οι πληττόμενες και το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται από τη μείωση του τζίρου και το μέγεθος της επιχείρησης. Επίσης βασικός στόχος και όρος του προγράμματος, είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.2) ΓΕΦΥΡΑ 2

Μέσα στο Μάρτιο, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα αφού όσοι επιδοτηθούν θα έχουν τεράστιο όφελος όπως ακριβώς έχει συμβεί ήδη με το ΓΕΦΥΡΑ των ιδιωτών. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δόση υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων, και οι επιχειρήσεις θα λάβουν επιδότηση σε ποσοστό έως 90% για τις δανειακές τους οφειλές.
Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, ακόμη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η επιδότηση/κούρεμα των δανείων θα φτάνει σε ποσοστό το 90% για τα ενήμερα δάνεια και 80% για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια). Και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει εξασφαλιστεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος με ποσό 400 εκατ. ευρώ.3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από 01 Μαρτίου 2021 έχει ήδη ξεκινήσει νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την επιδότηση όλων δανείων των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση όλων των τόκων των δανείων που έχει κάθε επιχείρηση και είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι τόκοι υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο!

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μία επιχείρηση:

Α) ο ετήσιος τζίρος της να είναι μέχρι 50 εκατ. ευρώ

Β) να απασχολεί μέχρι 250 άτομα

Γ) να παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών για το έτος 2020 σε ποσοστό 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί το 2020.

Δ) Επίσης τα δάνεια που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης). Επιδότηση μπορούν να πάρουν και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 30.9.2020 αλλά έγιναν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Οπότε μία επιχείρηση που την ενδιαφέρει να επιδοτηθεί, αν τυχόν τα δάνειά της δεν είναι ενήμερα, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με την τράπεζα/πιστωτή, ώστε να γίνουν με σχετική προθεσμία για τη διαδικασία αυτή έως και 07.05.2021.

Επίσης, αν μία επιχείρηση έχει δάνεια που είναι ενήμερα και κάποια από αυτά δεν είναι, πάλι μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Για παράδειγμα μπορεί μία επιχείρηση να έχει ένα δάνειο (με προσημείωση) το οποίο πληρώνει και να έχει αφήσει ένα άλλο μικρότερο (και ενδεχομένως χωρίς προσημείωση), οπότε μπορεί να επιδοτηθεί για το μεγάλο. Αν έρθει σε επαφή με την τράπεζα και γίνει ενήμερο και το μικρό θα επιδοτηθεί και για αυτό.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην παρασκευή επεξεργασία και εμπορία καπνού και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (και εδώ θα πρέπει να γίνει έλεγχος βάσει του ΚΑΔ που έχει η κάθε επιχείρηση).

4) ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν ακόμη μία επιδότηση μέσω του προγράμματος επιστρεπτέας προκαταβολής, με συνολικό διαθέσιμο ποσό 1 δισ. ευρώ. Η διαφορά (σε σχέση με τις προηγούμενες διαδικασίες) είναι ότι οι δικαιούχοι θα οριστούν με βάση τη μείωση του τζίρου για το 1ο τρίμηνο του 2021, κλπ κριτήρια τα οποία θα ειδικευτούν με την έκδοση της απόφασης, οπότε για να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όλα τα βήματα της αίτησης!

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν πολύ σοβαρά την ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7, διότι είναι πολύ πιθανόν να είναι η τελευταία.


Αξιοποιήστε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και δώστε λύση στις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει η επιχείρησή σας!

error: Content is protected !!