ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 2021, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δύο διαθέσιμες επιλογές θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών, το επόμενο διάστημα, σε όλες τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν όλους τους φόρους του 2021, δηλαδή τον ΦΠΑ, το φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς να δώσουν «από την τσέπη τους» ούτε ευρώ!

Η πρώτη επιλογή θα προσφερθεί σε όσους έχουν υποστεί μείωση εσόδων (υπολογίζεται να κλειδώσει σε ελάχιστο ποσοστό 30%) μέσα στο 2020, ενώ η δεύτερη επιλογή, θα δοθεί σε όσους έχουν λάβει επιστρεπτέες προκαταβολές μέσα στο 2020 και το ποσό που έλαβαν υπολείπεται του ποσού των παγίων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει μέσα στο 2020. Όσοι πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία είναι σχεδόν οριστικοποιημένα, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν (κατόπιν αίτησης) «πιστωτικά υπόλοιπα» τα οποία σκοπό θα έχουν να διευκολύνουν την εξόφληση ή και τον συμψηφισμό τους με τις φορολογικές υποχρεώσεις του 2021, έτσι ώστε να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό ή ακόμη και να μηδενιστούν! !Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Εντός του Μαΐου (βάσει ανακοίνωσης του Υπουργείου) για τον κάθε επαγγελματία – επιχείρηση θα φανεί στο TAXIS η οφειλή που έχει στο κράτος για τα χρήματα που έχει λάβει μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Συγκεκριμένα, για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2 και 3 θα υπάρχουν τρεις επιλογές:

1. Να «κουρέψουν» το ποσό που έχουν δανειστεί κατά 30% ή 50% και να αποπληρώσουν το υπόλοιπο σε 60 μηνιαίες δόσεις από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά. Μείωση εσόδων (μέσα στο 2020) από 15% έως και 30% θα οδηγεί σε κούρεμα κατά 30%, ενώ όσοι είχαν μείωση άνω του 30% θα δικαιούνται κούρεμα 50%.

2. Να κουρέψουν το ποσό που τους δόθηκε (και πάλι ανάλογα με την πτώση του τζίρου) και να επιστρέψουν εφάπαξ με μία δόση το υπόλοιπο ποσό οφειλής, δικαιούμενοι όμως και επιπλέον κούρεμα ακόμη 15% επί του επιστρεπτέου ποσού (των επιστρεπτέων 1,2 και 3).

3. Να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος για κούρεμα του ποσού των επιστρεπτέων προκαταβολών 1,2 και 3 αλλά να λάβουν από το κράτος ένα κουπόνι ίσο με το 35% του ποσού που έλαβαν με τις τρεις πρώτες ενισχύσεις ώστε να το συμψηφίσουν με τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις του 2021.

Αναμένεται να δούμε (είτε για την 1η επιλογή, είτε για την 2η) αν θα είναι μία απλή διαδικασία (όπως η επιστρεπτέα) ή αν θα απαιτούνται περεταίρω ενέργειες (υποβολή αίτησης στο ΠΣΚΕ), δικαιολογητικά κλπ. Το πιθανότερο είναι το πρώτο, σε κάθε περίπτωση θα γνωρίζουμε και θα σας ενημερώσουμε, με την έκδοση της απόφασης, η οποία αναμένεται σύντομα.


Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις μέσα στο 2020 οι οποίες είχαν επίσης μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, θα δοθεί ένα «πιστωτικό κουπόνι» το οποίο θα αντιστοιχεί στο σύνολο των παγίων δαπανών της επιχείρησης του 2020. Ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Οι δαπάνες αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.

Θα εξετάζεται όμως και το εάν καλύφθηκαν από τις ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών. Επίσης υπάρχει περίπτωση να μπει και ως κριτήριο, υπαγωγής των επιχειρήσεων να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.
Με βάσει τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

- Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους (βάσει ΚΑΔ).

- Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο (ειδικά αυτό θα εξεταστεί και μπορεί να απαληφθεί, αναμένουμε τον επίσημο οδηγό).

- Να έχουν υποβάλλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3.

- Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

- Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Θα υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα.

Για τον υπολογισμό των ενισχύσεων θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος είναι 500 εκατ. Ευρώ και θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι μεγαλύτερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 50%.

Βάσει του προγραμματισμού, θα προηγηθεί η διαδικασία των αιτήσεων και μετά τη λήξη της προθεσμίας και πιθανής παράτασης αυτών, θα εκδοθούν τα πιστωτικά ποσά που θα δικαιούται η κάθε επιχείρηση με πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης τέλη Μαΐου 2021.

Τέλος, οι δικαιούχοι-επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν και θα εγκριθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

error: Content is protected !!