ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Out of office jobs

Είναι μία ομάδα από επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού που συνδέουν εργοδότες και επαγγελματίες στοχεύοντας στη δημιουργία μιας κοινότητας εταιρειών και ατόμων που θέλουν να προωθήσουν τον κόσμο προς τα εμπρός, δημιουργώντας θέσεις εργασίας ανεξάρτητες από την τοποθεσία.

Οι ανοιχτές θέσεις είναι οι εξής:

1) Technical Product Evangelist - Τεχνικός προϊόντων

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Η προώθηση των προϊόντων μέσω ελκυστικού και καινοτόμου τεχνικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας.

2) Διατήρηση μιας ισχυρής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη των προϊόντων με δημιουργικές μεθόδους.

3) Δημιουργία νέων άρθρων υψηλής ποιότητας γνώσεων και οδηγιών. 4) Δημιουργία και διατήρηση καναλιού στο youtube, δημιουργώντας μια συλλογή από σύντομα βίντεο.


Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Εμπειρία σε παρόμοια θέση ή άλλη εκπαίδευση σε τεχνικά προϊόντα μέσω διαδικτυακών καναλιών, ιστολογιών ή και τεχνικών άρθρων.

2) Εμπειρία στη δημιουργία βίντεο με οδηγίες.

3) Αποδεδειγμένο ιστορικό αλληλεπίδρασης με τεχνικό κοινό.

4) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


2) Product Manager - Υπεύθυνος προϊόντων

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Συνεργασία με τον VP της τεχνολογίας και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τη βελτίωση του χάρτη πορείας των προϊόντων.

2) Καλή γνώση της αγοράς, του προϊόντος και του ανταγωνισμού συγκεντρώνοντας πληροφορίες μέσω πολλαπλών καναλιών.

3) Διαχείριση σχεδίασης Digital/UI/UX.


Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).

2) Ισχυρές δεξιότητες γραφής και προφορικής επικοινωνίας.

3) Εμπειρία ως υπεύθυνος προϊόντων.

4) Εμπειρία αλληλεπίδρασης με διαδικτυακές κοινότητες.


3) Product Designer - Σχεδιαστής προϊόντων

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Στενή συνεργασία με τις ομάδες διαχείρισης και ανάπτυξης προϊόντων για την ιδέα, το σχεδιασμό, το πρωτότυπο και την επανάληψη λύσεων σε ένα ευέλικτο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού.

2) Δημιουργία UX/UI (mock-up χαμηλής πιστότητας και πρωτότυπα υψηλής πιστότητας) όλων των βασικών προϊόντων και πλατφορμών (της εταιρείας) Bikemap.

3) Προώθηση των ιδεών σας στην εκτέλεση καθοδηγώντας ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης (σύλληψη, έρευνα, πρωτότυπο, λεπτομερή σχεδιασμό, δοκιμή χρηστικότητας) με προσοχή τόσο στην τεχνολογική ανάπτυξη όσο και στην κατανόηση της βάσης χρηστών των προϊόντων τα οποία προσαρμόζονται.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 3+ χρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό UI/UX.

2) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).

3) Εμπειρία στη χρήση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα εργαλεία: Sketch, Balsamic, Zeplin.

4) Ικανοποιητικές γνώσεις στον ανταποκρινόμενο σχεδιασμό, τις οδηγίες σχεδίασης της Apple και τον σχεδιασμό υλικών.


4) Backend Developer - Προγραμματιστής Backend

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Η ευθύνη για την ανάπτυξη, την τεκμηρίωση και τη συντήρηση της βασικής βάσης κώδικα Bikemap (η εταιρεία), η οποία διασυνδέεται από τις εφαρμογές Android και iOS, καθώς και από το Web frontend.

2) Συνεργασία με σχεδιαστές και ειδικούς μάρκετινγκ που σας προσφέρουν ιδέες.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 3+ χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία.

2) Άριστη γνώση γερμανικών (γραπτά και προφορικά) και / ή αγγλικών.

3) Εκτεταμένες γνώσεις για Python, Django, PostgreSQL και εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

4) Προηγούμενη εμπειρία με το πρωτόκολλο HTTP, pytest, RESTful API design, AWS, GeoDjango, Elasticsearch, Jenkins, Django REST framework, Redis και / ή nginx είναι ένα πλεονέκτημα αλλά όχι υποχρεωτικό.


5) Android Developer - Προγραμματιστής Android

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

Αλλαγή στις ιδιότητες εικόνας του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης του Android και εργασία σε μια εφαρμογή Android που συνδέεται με μια μικρή κάμερα μέσω USB ή SDK.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών.

2) Εμπειρία με την ανάπτυξη Android (Java και Kotlin).

3) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά). .


6) Senior Fullstack Developer - Ανώτερος προγραμματιστής Fullstack

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Ανάπτυξη προϊόντος λογισμικού ιστού.

2) Διατήρηση και βελτίωση της απόδοσης, της σταθερότητας και επεκτασιμότητας της στοίβας της εταιρείας.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).

2) Προχωρημένες δεξιότητες στα ακόλουθα: React + Redux.

3) Σύγχρονο JS (ES2015 +).

4) Εφαρμογές JavaScript μιας σελίδας, πολλαπλών πλατφορμών.


7) Senior React Native Developer

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Υλοποίηση συστημάτων/αρχιτεκτονικής προϊόντων.

2) Εκτίμηση λειτουργικών/τεχνικών επιχειρησιακών απαιτήσεων.

3) Μετάφραση λειτουργικών/τεχνικών επιχειρηματικών απαιτήσεων σε κώδικα εφαρμογής.


Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 3+ χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία

2) Προχωρημένες δεξιότητες στα ακόλουθα: React Native, TypeScript και Jest / Mocha.

3) Εξοικείωση με τις εγγενείς αλυσίδες εργαλείων όπως το Xcode και το Android Studio.

4) Εμπειρία με API REST.

5) Εμπειρία στην κυκλοφορία εφαρμογών στο Apple Store και στο Google Play Store.

6) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


8) Social Media Specialist - Ειδικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Επίβλεψη πλατφορμών κοινωνικών μέσων.

2) Δημιουργία και διαχείρηση περιεχομένου.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 1 χρόνο (τουλάχιστον) εμπειρία σε παρόμοια θέση, όπου η κύρια ευθύνη ήταν η διαχείρηση πλατφορμών κοινωνικών μέσων.

2) Εμπειρία στην επιλογή κατάλληλης μορφής περιεχομένου για το Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin και Youtube.

3) Εμπειρία στην ανάπτυξη και την αλληλεπίδραση με το κοινό στο Twitter είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

4) Εμπειρία ή ενδιαφέρον για τη γραφιστική (δημιουργία γραφικών κοινωνικών μέσων).

5) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).

6) Δυνατότητα συνεργασίας με ομάδες σε πολλές ζώνες ώρας και χώρες.


9) Database Reliability Engineer - Μηχανικός αξιοπιστίας βάσης δεδομένων

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Κλιμάκωση βάσεων δεδομένων, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των πελατών για ανάπτυξη.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 5 χρόνια (τουλάχιστον) εμπειρία στην εκτέλεση MySQL και PostgreSQL.

2) Γνώση Ansible (ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο διαχείρισης διαμόρφωσης) και το Terraform.

3) Δεξιότητες προγραμματισμού (Bash, Golang, Python).

4) Γνώση της SQL

5) Γνώση CloudSQL (χρησιμοποιούν το Google Cloud).

6) Μπόνους: εμπειρία στη διαχείριση MongoDB και TimescaleDB.

7) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


10) Quality Assurance Engineer - Μηχανικός διασφάλισης ποιότητας

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Κλιμάκωση βάσεων δεδομένων, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των πελατών για ανάπτυξη.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 2 χρόνια (τουλάχιστον) εμπειρία σε παρόμοια θέση.

2) Αποδεδειγμένη εμπειρία με το SaaS (υποχρεωτικό).

3) Γνώση API-REST/SOAP.

4) Γνώση HTML, CSS, CI/CD, SQL, Git. 5) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά). 6) Μπόνους: εμπειρία δοκιμών αυτοματισμού – API/UI εμπειρία δοκιμής με jmeter/blazemeter.


11) Product Marketing Manager - Διευθυντής μάρκετινγκ προϊόντων

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Υποστήριξη https://superhero.com/ στρατηγική μάρκετινγκ και εκτέλεση.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε μια κοινότητα τεχνολογίας και blockchain.

2) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


12) Operations Specialist - Ειδικός χειρισμών

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Υποστήριξη το COO εκτελώντας σημαντικές καθημερινές λειτουργίες και διαδικασίες.

2) Καθοδήγηση και βοήθεια στην ομάδα, αναλαμβάνοντας έργα από μικρά σε στρατηγικά.

3) Σχεδίαση, εγκατάσταση και εκτέλεση νέων διαδικασιών και υπηρεσιών.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση.

2) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


13) Regional Sales Manager - Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Διαχείριση επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή σας στρατηγικά και λειτουργικά.

2) Δημιουργία δικτύου και ανάπτυξη βασικών εμπορικών μακροπρόθεσμων σχέσεων.

3) Παροχή πληροφοριών πελατών και αγορών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 5+ χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία λιανικής/ηλεκτρονικού εμπορίου.

2) 3+ χρόνια εμπειρίας στην πώληση λύσεων μάρκετινγκ (MarTech).

3) Ιστορικό επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μία από τις περιοχές: ΗΠΑ, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο.

4) Μπορείτε να διαχειριστείτε τον πλήρη κύκλο πωλήσεων από την προσέγγιση έως το κλείσιμο και την τιμολόγηση ανεξάρτητα.

5) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


14) Sales Lead EMEA - Υπεύθυνος πωλήσεων ΕΜΕΑ

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Αυξήστε τις πωλήσεις της επιχείρησης, επεκτείνετε επιθετικά την πελατειακή βάση και δημιουργήστε νέα έσοδα.

2) Συνέδρια ανακάλυψης πληροφοριών, επιδείξεων προϊόντων και προτάσεων.

3) Αξιοποιήστε τα δεδομένα CRM για να δημιουργήσετε, να προβλέψετε και να διαχειριστείτε τη δραστηριότητα πωλήσεων σε εθνικό επίπεδο/ομάδα και να προωθήσετε τον αγωγό για την επίτευξη των στόχων εσόδων και των εταιρικών στόχων.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 5 χρόνια εμπειρίας (τουλάχιστον) σε κορυφαίες δραστηριότητες πωλήσεων στη βιομηχανία SaaS.

2) 2 χρόνια εμπειρίας (τουλάχιστον) στη δημιουργία και διαχείριση ομάδων στη βιομηχανία SaaS.

3) Βρίσκεστε στην Ευρώπη.

4) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


15) Senior Design Educator - Ανώτερος εκπαιδευτικός σχεδιασμού

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Δημιουργήστε και βελτιώστε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό παγκόσμιας κλάσης σε θέματα όπως UX, UI, Design Thinking και πολλά άλλα, με τη μορφή άρθρων, ελκυστικών βίντεο, ασκήσεων κ.λπ.

2) Διδάξτε ένα ή περισσότερα από τα Bootcamps. Θα παραδώσετε ζωντανές οδηγίες μέσω του ζουμ στις αίθουσες μαθητών του Bootcamp.

3) Συνεργαστείτε με τους Bootcamp Coaches για να βελτιστοποιείτε συνεχώς και να παρέχετε την καλύτερη δυνατή μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Περισσότερα από 5 χρόνια πρακτικής εμπειρίας με τη διδασκαλία και / ή την πρακτική σχεδίαση UX/UI.

2) Εξαιρετικές δεξιότητες σχεδιασμού και επικοινωνίας.

3) Ισχυρή κοινωνική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση και ικανότητα να αλληλεπιδράτε καλά με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων μέσω της γραφής.

4)Έχετε πτυχίο Bachelor, Master ή PhD στην εμπειρία χρήστη, HCI, πληροφορική, επικοινωνίες ή άλλο σχετικό πεδίο.

5) Μητρική γλώσσα ή άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


16) Senior React Developer

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Εφαρμογή συστημάτων/αρχιτεκτονικής προϊόντων.

2) Εκτίμηση λειτουργικών/τεχνικών επιχειρηματικών απαιτήσεων.

3) Μετάφραση λειτουργικών/τεχνικών επιχειρηματικών απαιτήσεων σε κώδικα εφαρμογής.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 3 ή περισσότερα χρόνια σε παρόμοιο ρόλο.

2) Ισχυρή εμπειρία σε μερικά ή όλα του React, Next.JS, Redux, Jest, Enzyme, HTML, CSS, jQuery, SCSS, Scrum.

3) Η έκθεση στο .Net και το Azure θα θεωρείται επιπλέον προσόν.

4) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).

5) Μπόνους: Πανεπιστημιακό πτυχίο στο σχεδιασμό συστημάτων υπολογιστών ή στην επιστήμη των υπολογιστών ή ισοδύναμο.


17) Android Developer - Προγραμματιστής Android

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Θα συνεργαστείτε με σχεδιαστές, μηχανικούς και διαχειριστές προϊόντων για το σχεδιασμό και την αποστολή νέων χαρακτηριστικών.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 3+ χρόνια εμπειρίας με την ανάπτυξη Android και εξειδικευμένη γνώση Java και Android πλαισίων.

2) Εξαιρετικές δεξιότητες στη σύνταξη ενός καθαρού και διατηρήσιμου κώδικα.

3) Εμπειρία με σύγχρονες τεχνολογίες και πλαίσια Android: Kotlin, RxJava, Dagger, MVVM, Retrofit, Automated Testing.

4) Άριστη γνώση γερμανικών και / ή αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


18) Sales Development Representative - Εκπρόσωπος ανάπτυξης πωλήσεων

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Συνεργασία με την ομάδα επιχειρηματικής ανάπτυξης για να προσδιορίσετε και να ερευνήσετε σχετικούς στόχους πωλήσεων (τμήματα πελατών κ.λπ.).

2) Πραγματοποίηση μεθόδων εξερχόμενης αναζήτησης (email, video-mails, events κ.λπ.).

Τα προσόντα της θέσης είναι:
Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


19) Full Stack Developer - Προγραμματιστής πλήρους στοίβας

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Ανάπτυξη διεπαφής (χρησιμοποιώντας HTML, CSS, JS και Vue) των λειτουργιών στις εφαρμογές Vue.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 3+ χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη του Full-Stack Ruby on Rails.

2) Εμπειρία με το Vue.js, δεν χρειάζεται να είστε ειδικός, αλλά θα πρέπει να είστε άνετοι στη σύνταξη κώδικα front-end.

3) Εμπειρία με τη χρήση ελέγχου έκδοσης Git.

4) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)


20) Senior Backend Developer - Ανώτερος προγραμματιστής Backend

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Ruby on Rails ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών.

2) Αρχιτεκτονική βέλτιστων λύσεων backend για την παροχή ποιοτικών εμπειριών χρήστη.

3) Επιδιόρθωση σφαλμάτων, βελτιστοποίηση ερωτημάτων και γενικές εργασίες ως συνήθεις εργασίες.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) 4+ χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη του Ruby on Rails.

2) Ισχυρή εμπειρία σε SQL και επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου. Χρησιμοποιούν PostgreSQL και Redis.

3) Εμπειρία με τη χρήση ελέγχου έκδοσης Git.

4) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


21) Operations Engineer (IT) - Μηχανικός Λειτουργιών (IT)

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Παίζετε βασικό ρόλο στον εξορθολογισμό της πληροφορικής στην εταιρεία SaaS. Αυτή είναι μια ευκαιρία να διαμορφώσουμε τη στοίβα εργαλείων και τις διαδικασίες μας σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον cloud.

2) Δημιουργείτε και εφαρμόζετε μια στρατηγική λειτουργιών. Μαζί με το COO, καθορίζετε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις λειτουργίες της εταιρείας.

3) Εξασφαλίζετε ακεραιότητα δεδομένων, πληρότητα και προσβασιμότητα στα εργαλεία CRM και Analytics.

4) Διατηρείτε και παρακολουθείτε τη στοίβα και τις διαδικασίες των εργαλείων. Διαχειρίζεστε την πρόσβαση στα εργαλεία (π.χ. GSuite, Asana, Slack, Intercom, ChartMogul…) και διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή και οι διαδικασίες εφαρμόζονται σωστά.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Εμπειρία στη διατήρηση εργαλείων CRM και Analytics που βασίζονται σε cloud και στην επεξεργασία δεδομένων από πολλές πηγές όπως το HubSpot ή το Domo.

2) Εμπειρία στη διατήρηση μιας σύγχρονης στοίβας SaaS.

3) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


22) JS Full Stack Engineer (Integrations)

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Απλοποιείτε τις ροές εργασίας των πελατών.

2) Δημιουργείτε τον τεχνικό σχεδιασμό σε στενή συνεργασία με την ομάδα προϊόντων και τους συνεργάτες ολοκλήρωσης. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, επικοινωνείτε με διάφορους ενδιαφερόμενους για να βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι ενημερωμένοι.

3) Αναλαμβάνετε πλήρη ιδιοκτησία του σχεδιασμού, της τεχνικής σύλληψης, της εφαρμογής, του ελέγχου και της απελευθέρωσης των ενσωματώσεων.

4) Συνεργάζεστε με τα κεφάλαια DevOps. Σχεδιάζετε ενσωματώσεις και εφαρμόζετε σενάρια δοκιμής. Ελέγχετε τον κώδικα, μοιράζεστε τις εμπειρίες σας και αναδιαμορφώνετε τον κωδικό σας.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Εμπειρία 5+ χρόνα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή REST API στο Node.

2) Κατανόηση των API Ιστού και των τεχνικών τους σχέσεων. Ξέρετε πώς να σχεδιάσετε, να συντηρήσετε και να τεκμηριώσετε ένα δημόσιο REST API πολλαπλών εκδόσεων.

3) Γράφετε αξιόπιστο, ερμηνευτικό και κατανοητό κώδικα. Είστε έμπειροι στη χρήση βέλτιστων πρακτικών όπως DDD, TDD και CD.

4) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).


23) Web Developer - Προγραμματιστής Ιστού

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

1) Ανάπτυξη του ιστότοπου (επί του παρόντος στο HubSpot).

2) Δημιουργία προτύπων σελίδων κατά παραγγελία ή / και προσαρμογή θεματικών σελίδων.

3) Σύνταξη κώδικα σε CSS, HTML και JS.

4) Wireframing και σχεδιασμός νέων σελίδων σε συνεργασία με τις ομάδες Creative και Growth.

Τα προσόντα της θέσης είναι:

1) Αποδεδειγμένη εμπειρία δημιουργίας ιστότοπων.

2) Δυνατότητα κωδικοποίησης σε CSS, HTML και JS.

3) Μια σταθερή κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών στο UX / UI και στο σχεδιασμό ιστοσελίδων.

4) Γνώση εργασίας του Figma.

5) Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).Παρακάτω θα δείτε μια λίστα με 4 ξένα websites που πληρώνουν για φωτογραφίες που έχετε τραβήξει εσείς.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα account για να ανεβάζετε εκεί τις φωτογραφίες που θέλετε. Τα websites αυτά λειτουργούν ουσιαστικά ως τράπεζες φωτογραφιών και έτσι ανάλογα με τα downloads που θα καταγράφετε, θα παίρνετε και τη σχετική προμήθεια. Όπως θα διαπιστώσετε βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα websites φιλοξενούν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Άρα πρέπει να έχετε έναν καλό εξοπλισμό και να παράγετε ένα καλό αποτέλεσμα.

1) Discover and share the world's best photos / 500px

2) SmugMug: Protect, Share, Store, and Sell Your Photos

3) Εικόνες, φωτογραφίες, vector, βίντεο και μουσική στοκ | Shutterstock

4) Stock Images, Royalty-Free Pictures, Illustrations & Videos - iStock (istockphoto.com)

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!