Πρόγραμμα: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Επιχειρήσεων

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση κτηριακών, εξοπλισμού και πολλών άλλων δαπανών, με ποσοστό έως και 60%.

Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση και Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Προθεσμία: 29/2/2024

Για Κ.Α.Δ. που ανήκουν στον τομέα του Τουρισμού, δείτε περισσότερα εδώ. Για τους Υπόλοιπους Κ.Α.Δ. (πλην της εστίασης και του λιανικού εμπορίου), δείτε περισσότερα εδώ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων στην Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση κτιριακών, εξοπλισμού και πολλών άλλων δαπανών με ποσοστό 70% και ποσό έως και 70.000€.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προθεσμία: Αναμένεται!

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση εξοπλισμού και λογισμικού, με ποσοστό έως 60% και ποσό ενίσχυσης από 9.000€ έως και 720.000€

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις με κλεισμένη διαχειριστική χρήση, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ και απασχολούν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ.

Προθεσμία: από 23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για αλιείς.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αλιείας

Προθεσμία: έως 15/03/2023

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση εξοπλισμού, κτιριακών και πολλών άλλων δαπανών, με ποσοστό έως και 50% και ποσό ενίσχυσης έως και 500.000€ ανά επιχείρηση. Ελάχιστος προϋπολογισμός 30.000€

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 κλεισμένη διαχειριστική χρήση και απασχολούν προσωπικό τουλάχιστον 2 ΕΜΕ.

Προθεσμία: Αναμένεται...

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης ίση με το 80% των εξόδων της επιχείρησης το έτος 2020 ή 2021 και από 5.000 έως 100.000 €.

Δικαιούχοι: Νεοφυείς/καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.

Προθεσμία: Από 22 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Πράσινος Αγροτουρισμός

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση έως 50%

Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα

Προθεσμία: έως 30/09/2022

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Δήμων «Έξυπνες Πόλεις»

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση από 210.000 € έως 2.770.000 € αναλόγως τον πληθυσμό του Δήμου.

Δικαιούχοι: Δήμοι της χώρας με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων.

Προθεσμία: Από 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 €, για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Είδος ενίσχυσης: Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης έως και 18.000 €

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις νομών Εύβοιας, Λαρίσης, Ηρακλείου με έναρξη έως 31/12/2021

Προθεσμία: έως 07/12/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Ενίσχυση Υπό σύσταση και Υφιστάμενων πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση έως 75%, έργων συνολικού προϋπολογισμού έως και 100.000 €.

Δικαιούχοι:
- Υπό σύσταση επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Προθεσμία: Εώς 15/4/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση από 2.000€ έως 7.000€ ανάλογα με την μείωση του τζίρου στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019.

Δικαιούχοι:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με έναρξη το αργότερο έως 31/12/2020, που δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΠ Θεσσαλίας και έχουν μείωση κύκλου εργασιών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: έως 29/4/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER)

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση 50% έργων συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 € Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Οχήματα κ.α.

Δικαιούχοι:
- αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών
Ή
- μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: έως 13/6/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση 14.800€ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της νέας επιχείρησης.

Δικαιούχοι:
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την 23/02/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: έως 06/05/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων από την πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση, ως κεφάλαιο κίνησης, για την στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Τουριστικού κλάδου.
Ποσό επιχορήγησης: έως 5% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 (ή του 2020 για νέες επιχειρήσεις) και έως 400.000 € ανά ΑΦΜ..

Δικαιούχοι: Τουριστικές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

Προθεσμία: από 16/6/2021 έως 29/9/2021.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης . Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ και το ποσό επιχορήγησης θα καλύπτει τουλάχιστον το 50% των εξόδων του 2019.

Δικαιούχοι: Πληττόμενες ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων με έξοδα 10.000€ και άνω (το έτος 2019)

Προθεσμία: έως 29/10/2021

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 | Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση 30% έως 85% για Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων

Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

Από 20/2/2019 έως 31/1/2021 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού από 23/10/2020 έως 30/12/2022

Δείτε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα: Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση έως 18.000 € / ΑΦΜ θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών..

Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή..

Προθεσμία: Από 31/5/2021 έως 28/7/2021 (ώρα 17:00)

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης, ποσού έως και 7% του ετησίου τζίρου του 2019 και μέχρι 100.000€ ανά ΑΦΜ.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, στον κλάδο της εστίασης.

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: «e-λιανικό» για την Δημιουργία e-shop

Είδος ενίσχυσης: 5.000,00€ ανά ΑΦΜ (1.500,00€ για αναβάθμιση, αν διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020) για εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό και υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα

Προθεσμία: ΑΠΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δείτε Περισσότερα

error: Content is protected !!