Πρόγραμμα: Eπιδότηση αλιευτικών σκαφών λόγω παύσης δραστηριότητας εντός του 2020

Είδος ενίσχυσης: Χρηματοδότηση από 900€ έως 24.000€/μήνα ανάλογα με το σκάφος

Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών που διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια

Προθεσμία: Έως 30 / 09 /2021.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων από την πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση, ως κεφάλαιο κίνησης, για την στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Τουριστικού κλάδου.
Ποσό επιχορήγησης: έως 5% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 (ή του 2020 για νέες επιχειρήσεις) και έως 400.000 € ανά ΑΦΜ..

Δικαιούχοι: Τουριστικές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

Προθεσμία: από 16/6/2021 έως 29/9/2021.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης . Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ και το ποσό επιχορήγησης θα καλύπτει τουλάχιστον το 50% των εξόδων του 2019.

Δικαιούχοι: Πληττόμενες ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων με έξοδα 10.000€ και άνω (το έτος 2019)

Προθεσμία: έως 29/10/2021

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 | Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση 30% έως 85% για Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων

Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

Από 20/2/2019 έως 31/1/2021 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού από 23/10/2020 έως 30/12/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση έως 18.000 € / ΑΦΜ θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών..

Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή..

Προθεσμία: Από 31/5/2021 έως 28/7/2021 (ώρα 17:00)

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης, ποσού έως και 7% του ετησίου τζίρου του 2019 και μέχρι 100.000€ ανά ΑΦΜ.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, στον κλάδο της εστίασης.

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: «e-λιανικό» για την Δημιουργία e-shop

Είδος ενίσχυσης: 5.000,00€ ανά ΑΦΜ (1.500,00€ για αναβάθμιση, αν διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020) για εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό και υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα

Προθεσμία: ΑΠΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δείτε Περισσότερα

error: Content is protected !!