ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. 5E/2021: Υποβολή αιτήσεων έως 13 Σεπτεμβρίου 2021

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για 35 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ») - Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών - Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ - Ν.Π.Ι.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν τις περιοχές τις Αττικης και της Κρήτης.

Ειδικότερα υπάρχουν θέσεις: Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι., Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κλπ

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ 50 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Υποβολή αιτήσεων έως 2 Σεπτεμβρίου 2021


Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 για 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.

Υπάρχουν ειδικότητες όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων όπως: Οικονομίας, Πληροφορικής, Φιλόσοφίας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγών ,Γεωπόνοι, Κοινωνικών Επιστημών, κλπ.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και κάθε άλλη πληροφορία ΕΔΩ3. 150 μόνιμες προσλήψεις Πυροσβεστική

Υποβολή αιτήσεων έως 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Ξεκίνησε η διαδικασία για την εισαγωγή 150 ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει όποιος έχει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε κάποιες ιδικότητες και με ΙΕΚ:

Ειδικότερα οι θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις

- Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις

- Μετεωρολογίας 19 θέσεις (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου )

- Νομικής 18 θέσεις

- Οικονομικών32 θέσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


- Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

- Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

- Να είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου γνώσης άριστη (Γ2/C2) μίας (1) ξένης γλώσσας εκ της Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής και επίσημα μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ4. ΕΠΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ

Αναμένεται η έκδοση 7 νέων διαγωνισμών για μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις αυτές θα αφορούν την πρόσληψη 969 ατόμων (αορίστου χρόνου, συνοριοφύλακες, λιμενικούς) και 2035 εποχικούς σε δήμους, ΔΕΗ, σχολεία, Πυροσβεστική και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.error: Content is protected !!