ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέσω νέας ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας θα προσληφθεί σε όλες τις ΥΠΕ (Υγειονομικές περιφέρειες), ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) ΚΑΙ με πάρα πολλές ειδικότητες, συνολικά άνω των 1.000 ατόμων!

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι προσληφθέντες θα είναι διάρκειας, από 8 μήνες έως και 2 έτη, με δυνατότητα (από τον φορέα) ανανέωσης της σύμβασης ανάλογα και με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 15:00.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!