ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. 8Κ/2021: Νέα Προκήρυξη με 120 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς: Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού- Ο.Α.Ε.Δ, με θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για τις περισσότερες θέσεις με οποιοδήποτε τίτλο σπουδών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 21/10/2021 έως 8/11/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ2. 2.090 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων έως 5 Οκτωβρίου

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 2.090 μόνιμων θέσεων ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2643/98 (άτομα με αναπηρία και συγγενείς ατόμων με αναπηρία, πολύτεκοι, τρίτεκνοι και άλλες κατηγορίες).

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ3. 1/2021 - Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Υποβολή αιτήσεων έως 5 Οκτωβρίου


Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την πρόσληψη 37 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Εκτός των τυπικών προσόντων που απαιτεί η κάθε θέση, για όλες τις θέσεις απαιτείται και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) και Εργασιακή προϋπηρεσία 2 ετών και άνω.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ4. 1/2021 - ΔΕΗ Α.Ε.

Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Κατανομής Θέσεων που αφορά 169 μόνιμες θέσεις στην ΔΕΗ.
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως: ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνήτες, όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, με θέσεις σε όλη την Ελλάδα.
Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα, όπου εκεί εκτός των άλλων θα καθοριστεί και η προθεσμία των αιτήσεων.

Δείτε τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων εδώ: ΕΔΩerror: Content is protected !!