ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

8Κ/2021: Ξεκινάει στις 21 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις 120 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού- Ο.Α.Ε.Δ. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τίτλο σπουδών στις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για τις περισσότερες θέσεις με οποιοδήποτε τίτλο σπουδών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 21/10/2021 έως 8/11/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ



1/2021 - ΔΕΗ Α.Ε. : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 169 μόνιμες θέσεις στην ΔΕΗ. Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως: ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνήτες, όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, με θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα, όπου εκεί εκτός των άλλων θα καθοριστεί και η προθεσμία των αιτήσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 10/11/21021 έως 26/11/2021

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ



6Ε/2021: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 11 μόνιμες θέσεις στους Παρακάτω φορείς:

- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ Ν.Π.Ι.Δ.-Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή)

- Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή)

- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών)

- Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης)

Έδρες - περιφερειακές ενότητες:

* Πειραιώς
* Αχαϊας
* Κεντρικός Τομέας Αθηνών
* Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 4/11/2021 έως 22/11/2021

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ



59 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις 59 μόνιμες θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.)

Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της ειδικότητας

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 14/10/2021 έως και 4/11/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ



4.910 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 4.910 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα 4.000 θέσεις νοσηλευτών και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας Ειδικότερα εκτός από νοσηλευτές η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως: Διοικητικού–Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Προνοίας, Προσωπικού Ασφάλειας, Μαγείρων,Γενικών Καθηκόντων κ.α.



470 θέσεις διοικητικού στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένεται να εκδώσει μια νέα Προκήρυξη για την κάλυψη 470 θέσεις διοικητικού. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Νοσηλευτών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.



49 θέσεις διοικητικού και τεχνικού στην ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ αναμένεται να ανακοινώσει 49 μόνιμες θέσεις.

Αναλυτικά οι διαθέσιμες θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα είναι οι ακόλουθες:

- Για ΠΕ: Διοικητικού – Οικονομικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής.

- Για ΤΕ: Διοικητικού – Λογιστικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικης, Τεχνολόγου Τροφίμων.

- Για ΔΕ: Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού – Ειδικότητας Υδραυλικού, Οδηγών Οχημάτων, Τεχνικού – Τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού – Τομέα Ηλεκτρολογικού.



115 στατιστικοί στην ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσει 115 μόνιμες θέσεις.

Αναλυτικά οι διαθέσιμες θέσεις:

- ΠΕ Στατιστικών: Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών κ.α.

- ΠΕ Πληροφορικής: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ κ.α.



9Κ/2021: Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Κατανομής Θέσεων που αφορά 416 μόνιμες θέσεις σε Φυλακές της χώρας.
Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 188 μονίμων στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Θα επιλεγεί ακόμη και προσωπικό των ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικό Εσωτερικής – Εξωτερικής Φρούρησης. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά τον Πίνακα κατανομής των θέσεων ΕΔΩ



287 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ σε υπουργείο Παιδείας και Πανεπιστήμια

Άμεσα (εντός του 2021), αναμένεται και μία ακόμη προκήρυξη για την πρόσληψη 287 μονίμων υπαλλήλων σε φορείς που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας και σε διάφορους φορείς που εποπτεύονται από αυτό.

Η προκήρυξη αναμένεται να περιλαμβάνει προσλήψεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και σε διάφορους φορείς ανά την Ελλάδα (Πανεπιστήμια) διαφόρων ειδικοτήτων. Περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες θα έχουμε με την δημοσίευση του πίνακα κατανομής των θέσεων.



error: Content is protected !!