ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1/2021 – ΔΕΗ Α.Ε. : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 169 μόνιμες θέσεις η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις 120 μόνιμες θέσεις στην ΔΕΗ. Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως: ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνήτες, όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, με θέσεις σε όλη την Ελλάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 10/11/2021 έως 6/12/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ9Κ/2021 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 416 μόνιμες θέσεις σε Φυλακές της χώρας.
Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 188 μονίμων στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Θα επιλεγεί ακόμη και προσωπικό των ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 22/11/2021 έως 2/12/2021

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ10Κ/2021 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 48 μόνιμες θέσεις στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως: διοικητικού – οικονομικού, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών κ.ά. όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 6/12/2021 έως 21/12/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ11Κ/2021 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 50 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως: ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ , ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤ ΩΝ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 14/12/2021 έως 30/12/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ7Ε/2021 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 15 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 7/12/2021 έως 22/12/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ4.910 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 4.910 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα 4.000 θέσεις νοσηλευτών και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας Ειδικότερα εκτός από νοσηλευτές η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως: Διοικητικού–Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Προνοίας, Προσωπικού Ασφάλειας, Μαγείρων,Γενικών Καθηκόντων κ.α.470 θέσεις διοικητικού στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένεται να εκδώσει μια νέα Προκήρυξη για την κάλυψη 470 θέσεις διοικητικού. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Νοσηλευτών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.115 στατιστικοί στην ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσει 115 μόνιμες θέσεις.

Αναλυτικά οι διαθέσιμες θέσεις:

- ΠΕ Στατιστικών: Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών κ.α.

- ΠΕ Πληροφορικής: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ κ.α.287 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ σε υπουργείο Παιδείας και Πανεπιστήμια

Άμεσα (εντός του 2021), αναμένεται και μία ακόμη προκήρυξη για την πρόσληψη 287 μονίμων υπαλλήλων σε φορείς που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας και σε διάφορους φορείς που εποπτεύονται από αυτό.

Η προκήρυξη αναμένεται να περιλαμβάνει προσλήψεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και σε διάφορους φορείς ανά την Ελλάδα (Πανεπιστήμια) διαφόρων ειδικοτήτων. Περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες θα έχουμε με την δημοσίευση του πίνακα κατανομής των θέσεων.25.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και άμεσα θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων.
Ο νέος κύκλος θα αφορά περίπου 25.000 ωφελούμενους και θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ ο μισθός θα είναι 551 ευρώ (καθαρά). Το πρόγραμμα αφορά τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

- άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Αιτήσεις δεν μπορούν να κάνουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας.

error: Content is protected !!