ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

11Κ/2021 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 50 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως: ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ , ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 14/12/2021 έως 30/12/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ12Κ/2021 : Ανακοινώθηκε ο πίνακας κατανομής θέσεων που αφορά 101 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ.
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όπως :
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 13/01/2022 έως 28/01/2022

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ13K/2021 Ανακοινώθηκε ο πίνακας κατανομής θέσεων που αφορά 1468 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α.
Οι θέσεις θα είναι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις θα αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κ.α

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 20/01/2022 έως 07/02/2022

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ4.910 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 4.910 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα 4.000 θέσεις νοσηλευτών και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας Ειδικότερα εκτός από νοσηλευτές η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως: Διοικητικού–Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Προνοίας, Προσωπικού Ασφάλειας, Μαγείρων,Γενικών Καθηκόντων κ.α.10Κ/2021 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 48 μόνιμες θέσεις στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως: διοικητικού – οικονομικού, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών κ.ά. όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 6/12/2021 έως 21/12/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ7Ε/2021 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά 15 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 7/12/2021 έως 22/12/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩerror: Content is protected !!