ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027

Το νέο έτος που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να είναι πολύ σημαντικό για όσες και όσους επιθυμούν να ιδρύσουν μία νέα επιχείρηση ή να εκσυχρονίσουν μία υφιστάμενη, αφού άμεσα θα ξεκινήσει το νέο ΕΣΠΑ!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε έγκαιρα και εξατομικευμένα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ!


Εδώ και αρκετούς μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει το νέο ΕΣΠΑ της Χώρας μας (Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 , το οποίο μέσα από μια σειρά από προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν σταδιακά, θα βοηθήσει ώστε κάθε ενδιαφερόμενος/η να λάβει την επιδότηση που δικαιούται και η κάθε επιχείρηση (νέα ή υφιστάμενη – μικρή, μεσαία ή μεγάλη) να μπορέσει να είναι καταρχάς βιώσιμη αλλά και να περάσει σε μία αναπτυξιακή τροχιά.

Οι βασικές κατηγορίες των επιδοτήσεων που μπορεί να λάβει κάποιος μέσα από τα προγραμματα του ΕΣΠΑ είναι τέσσερις:

Α) Επιδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Β) Επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση/ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων (μηχανήματα, κτιριακά, οχήματα, προβολή κλπ).

Γ) Επιδότηση για την κάλυψη της δαπάνης της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων (για νέες και υφιστάμενες).

Δ) Παροχή επιδοτήσεων ή/και εξασφαλίσεων για παροχή ποσού μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ή/και δανεισμού για την κάλυψη των παγίων και λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης - κεφάλαιο κίνησης.

Το νέο ΕΣΠΑ, διαθέτει τουλάχιστον 5 βασικούς πυλώνες-θεματικές ενότητες, όπου σε αυτές θα εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις:

1) Καινοτομία και έξυπνος μετασχηματισμός,

2) Ενεργειακή μετάβαση,

3) Πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις,

4) Ανθρώπινο δυναμικό και

5) Χωρικές επενδύσεις για Δίκαιη Μετάβαση.

Επίσης αυτή τη περιόδο, ψηφίζονται μία σειρά από παρεμβάσεις, που θα εξασφαλίσουν την απλούστερη αλλά και ταχύτερη εφαρμογή όλων των προγραμμάτων, προς όφελος των επιχειρήσεων.

Μία πολύ σημαντική τομή του προγράμματος είναι ότι όσες επιχειρήσεις εγκριθούν η καταβολή της επιχορήγησης (ή του τμήματος αυτής, ανάλογα με το αίτημα εκταμίευσης) θα γίνεται το αργότερο εντός 80 ημερών.

Όποτε έτσι θα ξέρει ο κάθε ενδιαφερόμενος, ότι από τη στιγμή που κατατέθηκε το αίτημα εκταμίευσης, το αργότερο σε 80 μέρες (φυσικά μπορεί και νωρίτερα) τα χρήματα θα είναι στο λογαριασμό του, γεγονός πολύ σημαντικό για τον προγραμματισμό των πληρωμών αλλά και γενικότερα για την εξασφάλιση της ρευστότητας της κάθε επιχείρησης.

Για οτιδήποτε νεότερο, αλλά και για κάθε πρόγραμμα που ξεκινάει θα σας ενημερώσουμε άμεσα!


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ!

error: Content is protected !!