ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1Γ/2022: Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Κατανομής Θέσεων που αφορά την πρόσληψη 822 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως:
ΠΕ- ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ- ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΚΑΙ ΔΕ ΜΕ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 16/03/2022 έως 04/04/2022

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ4.910 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 4.910 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα 4.000 θέσεις νοσηλευτών και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Ειδικότερα εκτός από νοσηλευτές η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως:
Διοικητικού–Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Προσωπικού Ασφάλειας, Μαγείρων,Γενικών Καθηκόντων κ.α.Υπουργείο Παιδείας: Σε επεξεργασία βρίσκεται η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα που θα αφορά 185 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Παιδείας καθώς και 95 θέσεις που θα κατανέμονται σε Δημόσια Πανεπιστήμια την ΕΘΑΑΕ και την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων.2.600 προσλήψεις οπλιτών: Την πρόσληψη 1.600 νέων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και 1.000 Oπλιτών Bραχείας Aνακατάταξης (ΟΒΑ) εξήγγειλε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Εκδόθηκαν οι αποφάσεις.

Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2022, ορίζεται ως εξής:

α. Χίλιοι (1.000) στο Στρατό Ξηράς.
β. Τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία.
δ. Είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Ορισμός του αριθμού των οπλιτών βραχείας περιόδου ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων:

α. Εξακόσιοι (600) στο Στρατό Ξηράς.
β. Διακόσιοι (200) στο Πολεμικό Ναυτικό και
γ. Διακόσιοι (200) στην Πολεμική Αεροπορία.Ελληνική Στατιστική Αρχή: Σε επεξεργασία βρίσκεται και η προκήρυξη της ΕΛΣΤΑΤ για την πλήρωση 115 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Αναμένεται και η έκδοση της προκήρυξης που θα αφορά 122 μόνιμες θέσεις ανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.25.000 θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ: Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που προβλέπει 25.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Οργανισμού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00.

Ο νέος κύκλος αφορά περίπου 25.000 θέσεις για ωφελούμενους και προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ ο μισθός θα είναι 551 ευρώ (καθαρά).
Το πρόγραμμα αφορά τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 2/2022 και μέχρι (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες τοποθέτησης.

Αιτήσεις δεν μπορούν να κάνουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ2Κ/2022 : Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Κατανομής Θέσεων που αφορά 473 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες είναι:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ KAI ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 10/03/2022 έως 28/03/2022

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩΛοιπό Επικουρικό Προσωπικό : Μέσω νέας ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας θα προσληφθεί σε όλες τις ΥΠΕ (Υγειονομικές περιφέρειες), ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) ΚΑΙ με πάρα πολλές ειδικότητες!

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 24-3-2022 και ώρα 24:00.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις ΕΔΩerror: Content is protected !!