Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην Ανατ. Πελοπόννησο μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 2η Πρόσκληση

Το Πρόγραμμα αφορά:
-Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)

-Εκσυγχρονισμός/ μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια

- Ίδρυση / Εκσυγχρονισμός/ επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

- Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Προϋπολογισμός επενδύσεων – Ποσοστό ενίσχυσης:
Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων (για όλες τις δράσεις) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000€, ενώ για πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000€. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και ο δικαιούχος μπορεί να λάβει ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% έως 80%. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

Δικαιούχοι:
- Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

- Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Περιοχές Παρέμβασης:

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας:

- Δήμος Άργους – Μυκηνών (Τ.Κ. Κεφαλαρίου, Τ.Κ. Κιβερίου, Τ.Κ. Μύλων, Δ.Κ. Νέας Κίου)

- Δήμος Επιδαύρου (Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου, Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου)

- Δήμος Ερμιονίδας (Δ.Κ. Ερμιόνης, Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, Τ.Κ. Θερμησίας, Δ.Κ. Κρανιδίου, Δ.Κ. Πορτοχελίου, Τ.Κ. Διδύμων, Τ.Κ. Κοιλάδας)

- Δήμος Ναυπλιέων (Τ.Κ. Δρεπάνου, Τ.Κ. Ιρίων, Δ.Κ. Τολού, Τ.Κ. Αργολικού, Τ.Κ. Άριας)

Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας:

- Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (Δ.Κ. Άστρους, Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Τ.Κ. Κορακοβουνίου, Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, Τ.Κ. Πραστού)

- Δήμος Νότιας Κυνουρίας (Δ.Κ. Λεωνιδίου, Τ.Κ. Πηγαδίου, Τ.Κ. Πουλίθρων, Τ.Κ. Πραγματευτή, Τ.Κ. Τσιταλίων, Τ.Κ. Σαπουνακαίϊκων, Τ.Κ. Τυρού)

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας:

- Δήμος Ανατολικής Μάνης (Τ.Κ. Δρυμού, Τ.Κ. Κοκκάλας, Τ.Κ. Κότρωνα, Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης, Δ.Κ. Γυθείου, Τ.Κ. Καρυουπόλεως, Τ.Κ. Σκουταρίου, Τ.Κ. Μίνας, Τ.Κ. Οιτύλου)

- Δήμος Ελαφονήσου

- Δήμος Ευρώτα (Δ.Κ. Σκάλας)

- Δήμος Μονεμβασιάς (Τ.Κ. Ασωπού, Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Δ.Κ. Νεαπόλεως, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Τ.Κ. Βελανιδίων, Τ.Κ. Ελίκας, Τ.Κ. Κάμπου, Τ.Κ. Λαχίου, Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Τ.Κ. Παντάνασσας, Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Τ.Κ. Ελαίας, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς, Τ.Κ. Μονεμβασίας, Τ.Κ. Νομίων)

- Δήμος Σπάρτης (Τ.Κ. Πλατάνας)

Κατηγορίες Επενδύσεων:

Για τα φυσικά και νομικά Πρόσωπα (μη αλιείς):

Επενδύσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο τομέα των τουριστικών εγκαταστάσεων και των τουριστικών καταλυμάτων.

Επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση ή και τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο τομέα της εστίασης.

Επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου.

Μικρές βιοτεχνικές μονάδες.

Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση πλην των ειδών του τομέα αλιείας.

Αθλητικός τουρισμός.

Για τους αλιείς:

- Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός.

- Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων.

- Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.

- Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

- Επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Προθεσμία: έως 13/06/2022

error: Content is protected !!