ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

1ΕΑ/2022 ΔΕ , 2ΕΑ/2022 ΠΕ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Μαΐου έως 23 Μαΐου 20223ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 & 5ΕΑ/2022: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα.

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

3ΕΑ/2022 ΠΕ , 4ΕΑ/2022 ΤΕ , 5ΕΑ/2022 ΔΕ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Μαΐου έως 23 Μαΐου 20225.610 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 5.610 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα 4.000 θέσεις νοσηλευτών, 700 γιατρών και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Ειδικότερα εκτός από νοσηλευτές η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως:
Διοικητικού–Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Προσωπικού Ασφάλειας, Μαγείρων,Γενικών Καθηκόντων κ.α.1.725 θέσεις συμβασιούχων στους δήμους: Με 1.725 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύονται οι δήμοι για την κάλυψη αναγκών εν όψει καλοκαιριού. Συγκεκριμένα με τρεις εγκριτικές αποφάσεις δρομολογούνται οι νέες προσλήψεις στους ΟΤΑ και πιο αναλυτικά θα καλυφθούν:

- 711 θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου,

- 262 θέσεις ατόμων σε 23 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες και τέλος επτακοσίων πενήντα δύο

- 752 θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις περιλαμβάνουν προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μάγειρες, καθαριστές, υπάλληλοι παραλίας, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κ.ά.Προσλήψεις οπλιτών: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 1.030 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τον Στρατό Ξηράς (ανδρών – γυναικών), 308 θέσεων στο Πολεμικό Ναυτικό (ανδρών – γυναικών) και 281 θέσεων στην Πολεμική Αεροπορία (ανδρών – γυναικών).

- Διάρκεια: Επταετούς (7) Παραμονής με Δυνατότητα Μονιμοποίησης.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 24/06/2022

Δείτε περισσότερα ΕΔΩΕΦΚΑ: Στην πρόσληψη 500 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τριετή θητεία προχωράει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας «εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης».

250 συνοριακοί φύλακες στον Έβρο: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Τονίζεται ότι στην παρούσα προκήρυξη υφίστανται δύο (2) πίνακες υποψηφίων, ο κύριος πίνακας και ο επικουρικός πίνακας. Στον κύριο πίνακα εντάσσονται οι υποψήφιοι που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον επικουρικό πίνακα εντάσσονται οι υποψήφιοι που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές των υπόλοιπων Περιφερειών της Χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

-Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

-Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 01-01-1994 και μεταγενέστερα.

-Έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.

-Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης – συμμετοχής στον διαγωνισμό. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι υποφήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας έως 29/05/2022 και ώρα 15:00μ.μ.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩΟΣΕ: Συνολικά 120 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Οι 90 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 30 μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες θα είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

3Κ/2022: Σε επεξεργασία βρίσκεται η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που θα αφορά 285 μόνιμες προσλήψεις στον ευρύτερο τομέας της Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα 122 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Παιδείας καθώς και 163 θέσεις που θα κατανέμονται σε Δημόσια Πανεπιστήμια, την ΕΘΑΑΕ και την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων. Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι η ζήτηση διοικητικού προσωπικού.

ΕΥΔΑΠ: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση 145 μόνιμων θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται αφορούν ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικών κ.λπ. Ήδη έχει βγει ο πίνακας κατανομής για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ.)

Δείτε τον πίνακα κατονομής θέσεων για τα προστατευόμενα άτομα εδώ: ΕΔΩ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Σε επεξεργασία και η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 128 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Αναμένεται και η έκδοση της προκήρυξης που θα αφορά 122 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Αρχαιολόγοι, διοικητικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, γραμματείς, λογιστές, συντηρητές αρχαιοτήτων, μηχανικοί.Ελληνική Στατιστική Αρχή: Σε επεξεργασία βρίσκεται και η προκήρυξη της ΕΛΣΤΑΤ για την πλήρωση 115 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες είναι: υπάλληλοι πληροφορικής και υπάλληλοι στατιστικής.70 μόνιμοι σε έξι Φορείς: Σχέδιο προκήρυξης για 70 μόνιμες θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:

- στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,-

- στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

- στον ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ κατηγορίας και

- στο ΕΚΚΑ για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αναμένεται και αυτή η προκήρυξη για την πλήρωση 63 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.1/2022 ΔΕΗ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της ΔΕΗ για την πλήρωση 40 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μαθηματικοί, Οικονομικοί, Διοικητικοί κ.λπ.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 18 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2022error: Content is protected !!