ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΠΤΑ ΣΩΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Με βάσει λοιπόν τη προσέγγιση που σας παρουσιάσαμε, η οποία φυσικά δεν είναι μόνο προϊόν της εμπειρίας μας, αλλά κυρίως και πρωτίστως είναι μία προσέγγιση που προκύπτει και με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διαδικασία, σας παραθέτουμε τις υπηρεσίες που κάνει το γραφείο μας, για κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και τα σχετικά κόστη.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό μας

Eνημερωθείτε και για την Νέα μας Υπηρεσία ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ

Εφόσον κάποιος ενδιαφερόμενος επιλέξει την υπηρεσία μας, αποστέλλουμε ένα αρχικό email όπου περιλαμβάνονται σε μία λίστα όλα εκείνα τα έγγραφα που πρέπει να μας στείλει ανάλογα βέβαια και με την εκπαιδευτική κατηγορία που ανήκει, αλλά και άλλα δεδομένα του πελάτη. Εδώ είναι πολύ βασικό να τονίσουμε ότι προτού να ξεκινήσουμε τη δημιουργία του μητρώου (δυστυχώς υπάρχουν πολλά με ελλιπή ή λανθασμένη ενημέρωση), εξετάζουμε τα έγγραφα που παραλαμβάνουμε και ενημερώνουμε τον πελάτη για τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο στάδιο αυτό, για έγγραφα που χρειάζονται επικαιροποίηση και κάθε άλλη διαδικασία. Τέλος τον ενημερώνουμε για το πώς μπορούμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση στις αιτήσεις που θα υποβάλλουμε.
(Κόστος υπηρεσίας: ΥΕ 30€, ΔΕ 40€, ΤΕ-ΠΕ 50€.
Το παραπάνω κόστος καταβάλλεται μία φορά και αν προκύψουν αλλαγές στο μητρώο ο πελάτης δεν ξαναχρεώνεται.)2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Α) ΓΕΝΙΚΟ EMAIL
Στέλνουμε σε όλους τους πελάτες, γενικό ενημερωτικό email με όλες τις προκηρύξεις που τρέχουν ή αναμένονται το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον 2-3 φορές το μήνα, ανάλογα και με την εξέλιξη αυτών, με πολύ συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες. Δεν κάνουμε παραπληροφόρηση μόνο για τα κλικ. Προσπαθούμε να επιτύχουμε μια σωστή ενημέρωση, έγκαιρη και έγκυρη, που θα βοηθήσει τον πελάτη, μέσα σε ένα χαμό από πληροφορίες που δέχεται. Αυτό είναι χρήσιμο και για να έχει ο πελάτης μία γενική εικόνα το τι ακριβώς τρέχει, αλλά και γιατί μπορεί κάτι να μην αφορά τον ίδιο προσωπικά αλλά κάποιο φίλο ή συγγενή του. (Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ)

Β) ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ EMAIL
Κάθε πελάτης που έχει πληρώσει την υπηρεσία αυτή, λαμβάνει χωρίς δική του όχληση, μεμονωμένο ξεχωριστό email για κάθε προκήρυξη που τρέχει και τον αφορά (δηλαδή πληροί τις ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις: τυπικά και πρόσθετα προσόντα, εντοπιότητα αν απαιτείται κλπ) σε συγκεκριμένους κωδικούς θέσεων και με τη σειρά που πρέπει και μπορεί και πρέπει να κάνει αίτηση για τις θέσεις αυτές .

Η παραπάνω διαδικασία γίνεται και σε σωστό χρόνο, ώστε να υπάρχει περιθώριο (αν απαιτηθεί) να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια είτε από εμάς είτε από τον πελάτη. Καθοδηγούμε και κατευθύνουμε τον πελάτη, με βάσει τα πολλά δεδομένα των προκηρύξεων (όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω), αλλά και τα δεδομένα του πελάτη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τηλεφωνική επικοινωνία.

Εδώ ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να θυμίσουμε είναι και η παράμετρος της τοποθεσίας, η οποία βέβαια έχει αποσαφηνιστεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 1 για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Άλλο είναι κάποιος πελάτης που βρίσκεται στη Κοζάνη για παράδειγμα, να μας έχει ενημερώσει ότι ενδιαφέρεται για θέσεις που αφορούν μόνο τη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του, και άλλο είναι να στοχεύουμε για τον ίδιο πελάτη σε θέσεις σε όλη την Ελλάδα.
(Κόστος για ένα έτος: ΥΕ-ΔΕ 30€, ΤΕ-ΠΕ 40€)3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αφού έχουν υλοποιηθεί σωστά οι δύο προηγούμενες πολύ σημαντικές προπαρασκευαστικές όμως υπηρεσίες μας για τον πελάτη, προχωράμε φυσικά και στην υποβολή των αιτήσεων, η οποία είναι και αυτή εξαιρετικά σημαντική κατά την υλοποίησή της, προκειμένου κατά αρχάς να εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε απορρίψεις, αλλά και κατά δεύτερο και σημαντικότερο λόγο ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα το καλύτερο δυνατό που θα οδηγήσει στην πρόσληψη του πελάτη.

Η ορθή υποβολή μίας αίτησης έχει δύο προσεγγίσεις. Αρχικά είναι η τεχνική προσέγγιση και υλοποίηση της υπηρεσίας. Από τεχνικής φύσεως λοιπόν, αν γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις κάθε φορά, δεν είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο, αλλά είναι πολύ καθοριστικό διότι ένα λάθος κλικ, ή μία λάθος επιλογή σε κάθε πεδίο που καλούμαστε να συμπληρώσουμε μπορεί να φέρει είτε χαμηλότερη βαθμολογία, είτε ακόμη χειρότερα απόρριψη στην αίτηση. Και βέβαια είναι η προσέγγιση της γνώσης της νομοθεσίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους που αναπτύχθηκαν διεξοδικά, δεν μπορεί κανείς που έχει αρκετά καλές τεχνικές γνώσεις, να είναι βέβαιος ότι θα συμπληρώσει σωστά μία αίτηση, αν δεν έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες προετοιμασίες, αλλά και αν δεν είναι πολύ καλός γνώστης των προκηρύξεων και όλων των παραμέτρων τους.

Κόστος για μία αίτηση*: ΥΕ 30€, ΔΕ 40€, ΤΕ-ΠΕ 50€
*Αν μέσα σε 30 ημέρες έχουμε και 2η αίτηση, ο πελάτης καταβάλει το 50% του κόστους της αρχικής αίτησης και αν έχουμε και 3η αίτηση γίνεται δωρεάν.


Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η κάθε αίτηση απαιτεί και παράβολο 3€, το οποίο εκδίδεται από εμάς και πληρώνεται από τον πελάτη (αποστέλλουμε το αντίγραφο του παραβόλου στο email). Προσοχή η πληρωμή των παραβόλων θα πρέπει να γίνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας της κάθε προκήρυξης.4. ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Και εδώ κάποιοι πελάτες παραπονούνται ότι δεν ενημερώνονται νωρίς ή ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τους πίνακες που εκδίδονται. Σας ενημερώνουμε λοιπόν για τα εξής: Καταρχάς, υπάρχει το εξής θέμα. Δεν είναι σταθερός ο χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων μιας προκήρυξης. Μπορεί ας πούμε τα προσωρινά να βγουν σε 1 μήνα, μπορεί και σε περισσότερους. Το ίδιο ισχύει και με τα οριστικά. Ο χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων, εξαρτάται από το φόρτο εργασίας του ΑΣΕΠ, από τυχόν πολιτικές αποφάσεις κλπ. Πάντως είναι σταθερή η διαδικασία που ακολουθείται. Πρώτα εκδίδονται τα προσωρινά αποτελέσματα. Πάντα δίνεται ένας χρόνος για υποβολή ενστάσεων και στη συνέχεια εκδίδονται τα οριστικά αποτελέσματα. Κατά τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων και εδώ χρειάζεται παρακολούθηση, για αρκετούς λόγους, ανάλογα βέβαια και με το τι έχει γίνει στην κάθε αίτηση.
Για την απλή ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων (τηλεφωνικά ή με email): Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ5. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ 2Ο ΣΤΑΔΙΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αφού υποβληθούν όλες οι αιτήσεις και γίνει ο έλεγχος τους, το ΑΣΕΠ προχωρά στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων. Καταρτίζονται σε κάθε προκήρυξη 3 πίνακες: 1) ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ, 2) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ και 3) ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ. Για να γίνουν οι πίνακες, το ΑΣΕΠ έχει ενημερώσει όσους βρίσκονται ψηλά στη λίστα και έχουν πολλές πιθανότητες να πάνε προς διορισμό, να προχωρήσουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας και να στείλουν τα δικαιολογητικά τους, σωστά και μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Το κόστος υλοποίησης του 2ου σταδίου (αποστολή δικαιολογητικών), είναι για ΥΕ-ΔΕ 20€ και για ΤΕ-ΠΕ 30€.

Αν η συγκεκριμένη διαδικασία δεν ολοκληρωθεί σωστά η αίτηση πάει στις απορριπτόμενες! Και εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα και ερωτήματα που μας έχουν θέσει πελάτες: Πχ όταν υπέβαλα την αίτηση είχα 30 μήνες εμπειρία, τώρα έχω 40 τι πρέπει να κάνω;

Να ξεκαθαρίσουμε ότι μετράνε τα δεδομένα του πελάτη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και όχι κατά το χρόνο αποστολής των δικαιολογητικών, είτε αυτό είναι θετικό είτε αρνητικό για τον πελάτη και με αυτή τη προσέγγιση πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Και εδώ χρειάζεται προσοχή διότι μπορεί μία αίτηση να απορριφθεί για τυπικό λόγο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποστολής δικαιολογητικών, γίνεται η διαμόρφωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κάθε προκήρυξης. Αρχικά των προσωρινών και στη συνέχεια των οριστικών.

Αυτό και στα δύο στάδια (προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα) γίνεται με διαχωρισμό σε 3 πίνακες, για όλους τους συμμετέχοντες.

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ: Εδώ συμπεριλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν, είτε για μη πληρωμή του παραβόλου, είτε γιατί δεν υπήρχε κάποιο βασικό ή πρόσθετο απαιτούμενο προσόν, είτε γιατί για κάθε λόγο δεν ήταν σωστά συμπληρωμένες κλπ. Υπάρχει ενδεχόμενο να πρέπει να γίνει ένσταση, εξετάζεται κατά περίπτωση.

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Εδώ περιλαμβάνονται όσοι έχουν κάνει μεν σωστά όλη τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, αλλά δεν είναι ψηλά στη βαθμολογία, ώστε να κριθούν διοριστέοι ανάλογα και με το πόσες ήταν οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε κωδικό θέσης που επίλεξαν στην αίτηση που υποβλήθηκε. Και εδώ υπάρχει ενδεχόμενο να πρέπει να γίνει ένσταση, ειδικότερα αν είμαστε στις πρώτες θέσεις του πίνακα, που σημαίνει ότι για λίγα μόρια δεν είμαστε στους διοριστέους ή αν δούμε ότι δεν έχει γίνει σωστή κατάταξη με βάσει τα μόρια μας. Επίσης εξετάζεται κατά περίπτωση.

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ: Εδώ περιλαμβάνονται όσοι έχουν κάνει όλη τη διαδικασία σωστά, και έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία έναντι των υπολοίπων που έχουν υποβάλει αίτηση. Αυτοί προκρίνονται για διορισμό, και εδώ χρειάζεται πολύ καλή παρακολούθηση της διαδικασίας, διότι δυστυχώς έχει συμβεί πελάτης να βρίσκεται στους διοριστέους στα προσωρινά και κατόπιν υποβολής ένστασης αυτό να αλλάξει.

Στη διαδικασία αυτή, ειδικά στον πίνακα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ αν κάποιος πελάτης είναι στις πρώτες θέσεις, αλλά και των ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ δεν είναι πάντα συγκεκριμένο, το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται από πολλά ζητήματα. Μπορεί ας πούμε να ενημερωθούμε για κάποια ένσταση που έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε συμμετέχοντα και αφορά και τη δική μας αίτηση, η κάποια αναμόρφωση από την υπηρεσία των πινάκων που μπορεί επηρεάσει και το αποτέλεσμα της δικής μας κατάταξης κλπ.

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι από την αποστολή των δικαιολογητικών μέχρι την κατάρτιση των οριστικών αποτελεσμάτων, απαιτούνται κάποιες ενέργειες και εργατοώρες προκειμένου να ελεγχθεί κάθε κίνηση που απαιτηθεί να γίνει, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του πελάτη μας, μέχρι την τελική έκβαση της διαδικασίας με το διορισμό του, που αποτελεί τον τελικό στόχο του αλλά και μία δική μας επιβράβευση.

Όσοι πελάτες, μετά από δική μας αίτηση και αφού υλοποιηθεί με επιτυχία η παραπάνω διαδικασία του 2ου σταδίου (αποστολή δικαιολογητικών, προσωρινοί πίνακες-οριστικοί πίνακες), κριθούν οριστικά διοριστέοι, καταβάλλουν ένα επιπλέον κόστος, ανάλογα με την εκπαιδευτική τους κατηγορία και ως μία επιβράβευση των υπηρεσιών μας.
Κόστος υπηρεσίας για αιτήσεις που βρίσκονται στον πίνακα των ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ: ΥΕ 50€, ΔΕ 80€, ΤΕ-ΠΕ 100€.6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Δυστυχώς άλλο ένα πολύ σημαντικό και σύνθετο ζήτημα, είναι οι ενστάσεις που υποβάλλονται. Οι ενστάσεις απαιτούν και αυτές πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, και ως υπηρεσία (διαδικασία υποβολής, προθεσμίες, παράβολα κλπ), αλλά και ως προς το περιεχόμενό τους.

Μπορούν να υποβληθούν είτε για τυπικό λόγο, είτε φυσικά για λόγους ουσιαστικότερους που μπορεί να έχουν να κάνουν με την επανακατάταξη μιας αίτησης κατόπιν επανακαταμέτρησης των μορίων λόγου χάρη, ή λόγω αντικανονικής συμμετοχής άλλου συμμετέχοντα (π.χ μπορεί να γνωρίζουμε ότι έχει υποβληθεί «λάθος» έγγραφο, σε συμμετέχοντα που είναι μόλις μία θέση πάνω από εμάς).

Γεγονός είναι ότι όταν υποβάλλουμε μία ένσταση πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγκεκριμένος και βάσιμος λόγος, ο οποίος βέβαια θα στηριχθεί σωστά (από νομικής φύσεως) από αυτόν που θα συντάξει και θα υποβάλει την ένσταση, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους που επικαλούμαστε.

Και είναι πολλές οι περιπτώσεις που υπάρχουν πραγματικά λόγοι, και οι ορθά υποβαλλόμενες ενστάσεις έχουν αλλάξει αποτελέσματα!

Για την υποβολή μίας ένστασης απαιτείται και παράβολο αξίας 20€.

Κόστος υπηρεσίας: Επειδή η υποβολή μίας ένστασης είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο, πρέπει πρώτα να προηγηθεί αναλυτική τηλεφωνική επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο.

Ελάχιστο κόστος (χωρίς το παράβολο), για κατηγορία ΥΕ 100€7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία κάθε στάδιο υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών, και δημοσιευθούν και οι οριστικοί πίνακες της εκάστοτε προκήρυξης, αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ, σε όλους τους φορείς που εμπεριέχονταν στην προκήρυξη, προκειμένου αυτοί που κρίθηκαν ως οριστικά διοριστέοι, να κληθούν και να αναλάβουν υπηρεσία, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, στον φορέα της επιλογής τους! ΦΥΣΙΚΑ ΕΔΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ!

Ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε προκειμένου να αποκομίσετε μία πλήρη εικόνα του όντως πολύ σημαντικού αυτού ζητήματος, και ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε!Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε.
Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία σε όλους!

error: Content is protected !!