Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση έως και 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Ποσοστό ενίσχυσης: H επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, υπολογίζεται με βάση τα λειτουργικά της έξοδα το έτος 2019, όπως απεικονίζονται στο Ε3.

Συγκεκριμένα, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.),
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης ορίζεται ως το 50% επί το άθροισμα των πεδίων 581, 585 και 587 του Ε3 2019, με μέγιστο ποσό τα 18.000€.

- Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του έτους 2019 ή 2020, γίνεται αναγωγή του ποσού, ανάλογα με τις ημέρες λειτουργίας της επιχείρησης το έτος αυτό.

- Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι, δύναται να λαμβάνουν ποσό ύψους 2.000€.

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.

Προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι και την 31/12/2021.
 2. Να δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση ή σε διακριτό της οικίας τους χώρο) στις ακόλουθες περιοχές:
  • Νομός Ευβοίας, Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας & Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού,
  • Νομός Ηρακλείου, Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου Δήμου Μινώα-Πεδιάδος,
  • Νομός Λάρισας, Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου Δήμου Τυρνάβου & Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου Δήμου Τυρνάβου & Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου Δήμου Ελασσόνας & Δημοτικές Κοινότητες: Αμουρίου, Πραιτωρίου, Βλαχογιαννίου και Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας,
  • Νομός Ηλείας, Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας & Δημοτικές Κοινότητες: Λάλα, Αχλαδινής, Δούκα και Νεμούτας της Δημοτικής Ενότητας Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
  • Νομός Κεφαλληνίας, Δήμος Αργοστολίου & Δήμος Ληξουρίου & Δήμος Σάμης & Δήμος Ιθάκης,
  • Νομός Σάμου, Δήμος Δυτικής Σάμου & Δήμος Ανατολικής Σάμου,
  • Νομός Λέσβου, Δημοτικές Κοινότητες: Βρίσας και Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 3. Να είναι υπόχρεες υποβολής φορολογικού εντύπου Ε3.
 4. Να διαθέτουν μέχρι 31/12/2021 επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή με τα μεγαλύτερα έσοδα).
 5. Να διαθέτουν μέχρι 20/04/2022 ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ σε εγκατάστασή τους σε πληγείσες περιοχές.
 6. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
 7. Να παρουσιάζουν μείωση 10% του κύκλου εργασιών του έτους 2021 σε σχέση με του 2019 (εάν έχουν συσταθεί εντός του έτους 2020 ή 2021 δεν απαιτείται).

Υποχρεώσεις:
θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα έξη (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, ( δεν απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης).


Προθεσμία: Έως 07/12/2022

error: Content is protected !!