ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη 96 ατόμων με οκτάμηνες (8) συμβάσεις , σε διάφορες περιοχές.

- 5 άτομα για το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Λάδωνα που εδρεύει στο Νομό Αρκαδίας. Οι ειδικότητες που ζητούνται: ΠΕ και ΤΕ Μηχανικός Μηχανολόγος, ΤΕ Λογιστικής, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών και ΥΕ Καθαριστές.

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 12/05/2022 έως Δευτέρα 23/05/2022

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

- 37 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) για το Βόρειο Αιγαίου (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου κ.λπ) στις εξής ειδικότητες: ΠΕ Χημικός, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικός Ηλεκτρολόγος, ΤΕ Μηχανικός Ηλεκτρολόγος, ΤΕ Μηχανικός Μηχανολόγος, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών και ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 17/05/2022 έως Πέμπτη 26/05/2022

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

- 33 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) για τα Δωδεκάνησα (ΑΠΣ Καλύμνου, ΤΣΠ Πάτμου κ.λπ) στις εξής ειδικότητες: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί και ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών.

Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 17/05/2022 έως Πέμπτη 26/05/2022

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

- 21 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) για τις Κυκλάδες (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Κύθνου κ.λπ) στις εξής ειδικότητες: ΤΕ Μηχανικός Μηχανολόγος, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών και ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής.

Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 17/05/2022 έως Πέμπτη 26/05/2022

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩerror: Content is protected !!