ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προσλήψεις οπλιτών: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πλήρωση 1.030 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τον Στρατό Ξηράς (ανδρών – γυναικών), 308 θέσεων στο Πολεμικό Ναυτικό (ανδρών – γυναικών) και 281 θέσεων στην Πολεμική Αεροπορία (ανδρών – γυναικών).

- Διάρκεια: Επταετούς (7) Παραμονής με Δυνατότητα Μονιμοποίησης.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 24/06/2022

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ5.610 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 5.610 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα 4.000 θέσεις νοσηλευτών, 700 γιατρών και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Ειδικότερα εκτός από νοσηλευτές η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως:
Διοικητικού–Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Προσωπικού Ασφάλειας, Μαγείρων,Γενικών Καθηκόντων κ.α.1.725 θέσεις συμβασιούχων στους δήμους: Με 1.725 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύονται οι δήμοι για την κάλυψη αναγκών εν όψει καλοκαιριού. Συγκεκριμένα με τρεις εγκριτικές αποφάσεις δρομολογούνται οι νέες προσλήψεις στους ΟΤΑ και πιο αναλυτικά θα καλυφθούν:

- 1.463 θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες

- 262 θέσεις ατόμων σε 23 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες

Οι θέσεις περιλαμβάνουν προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μάγειρες, καθαριστές, υπάλληλοι παραλίας, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κ.ά.ΕΦΚΑ: Στην πρόσληψη 500 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας «εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης».

ΔΕΔΔΗΕ 1-2022: Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη 393 μόνιμων θέσεων. Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν: ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,ΠΕ Δασολόγοι, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων κ.λπ.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: ΑΠO 16/06/2022 έως 06/07/2022

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

3Κ/2022: Σε επεξεργασία βρίσκεται η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που θα αφορά 285 μόνιμες προσλήψεις στον ευρύτερο τομέας της Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα 122 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Παιδείας καθώς και 163 θέσεις που θα κατανέμονται σε Δημόσια Πανεπιστήμια, την ΕΘΑΑΕ και την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων. Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι η ζήτηση διοικητικού προσωπικού.

ΕΥΔΑΠ: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση 145 μόνιμων θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται αφορούν ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικών κ.λπ. Ήδη έχει βγει ο πίνακας κατανομής για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ.)

Δείτε τον πίνακα κατονομής θέσεων για τα προστατευόμενα άτομα εδώ: ΕΔΩ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Σε επεξεργασία και η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 128 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

5Κ/2022 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Αναμένεται και η έκδοση της προκήρυξης που θα αφορά 122 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Αρχαιολόγοι, διοικητικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, γραμματείς, λογιστές, συντηρητές αρχαιοτήτων, μηχανικοί.ΟΣΕ: Συνολικά 120 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Οι 90 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 30 μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες θα είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά.

4Κ/2022 - Ελληνική Στατιστική Αρχή: Σε επεξεργασία βρίσκεται και η προκήρυξη της ΕΛΣΤΑΤ για την πλήρωση 115 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες είναι: υπάλληλοι πληροφορικής και υπάλληλοι στατιστικής.ΔΕΗ: Συνολικά 75 μόνιμες θέσεις ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μέσω των δύο διαγωνισμών με αριθμό 2/2022 και 3/2022 θα επιλεχθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αφορούν υπηρεσιακές μονάδες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν: ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού κ.λπ.

- 2/2022 (58 θέσεις ΠΕ & ΤΕ)

- 3/2022 (17 θέσεις ΠΕ & ΔΕ)70 μόνιμοι σε έξι Φορείς: Σχέδιο προκήρυξης για 70 μόνιμες θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:

- στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,-

- στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

- στον ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ κατηγορίας και

- στο ΕΚΚΑ για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αναμένεται και αυτή η προκήρυξη για την πλήρωση 63 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2022: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 565 ατόμων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με δωδεκάμηνη (12) σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης.
Ολες οι θέσεις βρίσκονται στην Τανάγρα στο Σχηματάρι Νομού Βοιωτίας. Οι ειδικότητες που ζητούνται: ΠΕ Αεροναυπηγός Μηχανικός, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΕ Μηχανολόγος, ΤΕ Μηχανικός Ψηφιακών Κυκλωμάτων, ΔΕ Μηχανουργός, ΔΕ Ελεγκτής Παραγωγής κ.λπ.

- Προθεσμία αιτήσεων: έως Δευτέρα 6 Ιουνίου

- Δείτε την προκήρυξη εδώ: ΕΔΩerror: Content is protected !!