ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Με γνώση και εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, μπορούμε να υλοποιήσουμε κάθε διαδικασία και συναλλαγή που σας αφορά, με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και κάθε άλλη υπηρεσία. Αποφύγετε ταλαιπωρία και μετακινήσεις, κερδίστε χρόνο και χρήμα και δείτε την υπόθεσή σας, να ολοκληρώνετε με θετικό τρόπο!
Στους ιδιώτες περιλαμβάνονται οι μισθωτοί (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι)

Ενδεικτικές λογιστικές υπηρεσίες ιδιωτών:

- Σύνταξη εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1
- Σύνταξη εντύπου μισθωμάτων Ε2
- Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού
- Αντιπροσώπευση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
- Σύνταξη του εντύπου Ε9 (στοιχείων ακινήτων)
- Σύνταξη και υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης
- Επιδόματα Α21 , ΚΕΑ , Πετρελαίου Θέρμανσης κ.α.

error: Content is protected !!