ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μας αλλά και εταιρείες του χώρου που παρέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία (EPSILONET, Prosvasis), προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για την οργάνωση και υποστήριξη του πελάτης μας. Παρέχουμε τακτική και προσωποποιημένη πληροφόρηση, ώστε να αποφεύγονται πρόσθετοι φόροι: ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κλπ

Ενδεικτικές λογιστικές υπηρεσίες επιχειρήσεων:

-Τήρηση, Παρακολούθηση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
- Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
- Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
- Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
- Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο
- (∆.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, ΓΕ.ΜΗ., κλπ φορείς του δημοσίου)
- Άδειες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση που παρέχουμε μπορεί να αποτελέσει ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο ειδικά σε µια εποχή συχνών αλλαγών της φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.

error: Content is protected !!