ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργανώνουμε την ίδρυση της επιχείρησης σας, χωρίς καμία ταλαιπωρία για εσάς!

Αφού εξεταστούν όλα τα εναλλακτικά σενάρια, επιλέγουμε την βέλτιστη εταιρική δομή της υπό σύσταση επιχείρησης. Ενημερώνουμε για κάθε διαθέσιμη δυνατότητα επιδότησης της υπό σύστασης επιχείρησης μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ ή προγραμμάτων συγχρηματοδότησης από άλλους φορείς.

- Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες έναρξης επιτηδεύματος ή σύστασης νομικού προσώπου, που περιλαμβάνουν:

- Επισκέψεις σε επιμελητήρια (ΓΕΜΗ) και εφορία
- Παράδοση κωδικών TAXIS και κλειδαρίθμου (αν δεν υπάρχει)
- Εγγραφή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή έκδοση απαλλαγών (όπου είναι εφικτό)
- Ίδρυση- σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και κάθε άλλης μορφής

Στη συνέχεια και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύστασης της επιχείρησης, παρέχουμε πλήρη λογιστική υποστήριξη του πελάτη μας.

error: Content is protected !!