ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προσλήψεις οπλιτών: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πλήρωση 1.030 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τον Στρατό Ξηράς (ανδρών – γυναικών), 308 θέσεων στο Πολεμικό Ναυτικό (ανδρών – γυναικών) και 281 θέσεων στην Πολεμική Αεροπορία (ανδρών – γυναικών).

- Διάρκεια: Επταετούς (7) Παραμονής με Δυνατότητα Μονιμοποίησης.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 24/06/2022

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ5.610 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 5.610 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα 4.000 θέσεις νοσηλευτών, 700 γιατρών και 910 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Ειδικότερα εκτός από νοσηλευτές η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως:
Διοικητικού–Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Προσωπικού Ασφάλειας, Μαγείρων,Γενικών Καθηκόντων κ.α.1.725 θέσεις συμβασιούχων στους δήμους: Με 1.725 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύονται οι δήμοι για την κάλυψη αναγκών εν όψει καλοκαιριού. Συγκεκριμένα με τρεις εγκριτικές αποφάσεις δρομολογούνται οι νέες προσλήψεις στους ΟΤΑ και πιο αναλυτικά θα καλυφθούν:

- 1.463 θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες

- 262 θέσεις ατόμων σε 23 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες

Οι θέσεις περιλαμβάνουν προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μάγειρες, καθαριστές, υπάλληλοι παραλίας, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κ.ά.ΕΦΚΑ: Στην πρόσληψη 500 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας «εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης».

ΔΕΔΔΗΕ 1-2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη 393 μόνιμων θέσεων. Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν: ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων κ.λπ.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: ΑΠO 16/06/2022 έως 06/07/2022

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

3Κ/2022: Ανακοινώθηκε ο πίνακας που αφορά στην πλήρωση 283 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον ευρύτερο τομέα της Παιδείας. Οι ειδκότητες που ζητούνται: ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Κλητήρων κ.λπ

Δείτε τον πίνακα κατανομής θέσεων ΕΔΩ

ΕΥΔΑΠ: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση 145 μόνιμων θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται αφορούν ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικών κ.λπ. Ήδη έχει βγει ο πίνακας κατανομής για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ.)

Δείτε τον πίνακα κατονομής θέσεων για τα προστατευόμενα άτομα ΕΔΩ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Σε επεξεργασία και η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 128 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

5Κ/2022 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Ανακοινώθηκε ο πίνακας κατανομής θέσεων που αφορά την πλήρωση 122 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Αρχαιολόγοι, διοικητικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, γραμματείς, λογιστές, συντηρητές αρχαιοτήτων, μηχανικοί.

Δείτε τον πίνακα κατανομής θέσεων ΕΔΩΟΣΕ: Συνολικά 120 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Οι 90 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 30 μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες θα είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά.

4Κ/2022: Ανακοινώθηκε ο πίνακας που αφορά στην πλήρωση 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού κ.λπ.

Δείτε τον πίνακα κατονομής θέσεων ΕΔΩΔΕΗ: Συνολικά 75 μόνιμες θέσεις ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μέσω των δύο διαγωνισμών με αριθμό 2/2022 και 3/2022 θα επιλεχθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αφορούν υπηρεσιακές μονάδες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν: ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού κ.λπ.

  • Δείτε τον πίνακα κατανομής θέσεων της 2/2022 (58 θέσεις ΠΕ & ΤΕ)
  • Δείτε την προκήρυξη της 3/2022 (17 θέσεις ΠΕ & ΔΕ)

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 3/2022 : Από 14/06 έως 04/0770 μόνιμοι σε έξι Φορείς: Σχέδιο προκήρυξης για 70 μόνιμες θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:

- στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,-

- στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

- στον ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ κατηγορίας και

- στο ΕΚΚΑ για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αναμένεται και αυτή η προκήρυξη για την πλήρωση 63 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

error: Content is protected !!