ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

3Κ/2022: Βγήκε η προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση 283 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον ευρύτερο τομέα της Παιδείας. Οι ειδκότητες που ζητούνται: ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Κλητήρων κ.λπ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: από 11/07 έως 26/07

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΕΥΔΑΠ: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση 145 μόνιμων θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται αφορούν ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικών κ.λπ. Ήδη έχει βγει ο πίνακας κατανομής για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ.)

Δείτε τον πίνακα κατονομής θέσεων για τα προστατευόμενα άτομα ΕΔΩ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Σε επεξεργασία και η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 128 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

5Κ/2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη 122 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Αρχαιολόγοι, διοικητικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, γραμματείς, λογιστές, συντηρητές αρχαιοτήτων, μηχανικοί.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 21/07 έως 05/08

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΟΣΕ: Συνολικά 120 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Οι 90 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 30 μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες θα είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά.

4Κ/2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού κ.λπ.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: από 13/07 έως 28/07

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩΔΕΗ: Συνολικά 75 μόνιμες θέσεις ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μέσω των δύο διαγωνισμών με αριθμό 2/2022 και 3/2022 θα επιλεχθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αφορούν υπηρεσιακές μονάδες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν: ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού κ.λπ.

  • Δείτε την προκήρυξη της 2/2022 (58 θέσεις ΠΕ & ΤΕ)
  • Δείτε την προκήρυξη της 3/2022 (17 θέσεις ΠΕ & ΔΕ)

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 2/2022 : έως 08/08
- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 3/2022 : έως 04/07 (ΕΛΗΞΕ)71 μόνιμοι σε έξι Φορείς: Σχέδιο προκήρυξης για 71 μόνιμες θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:

- στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 13 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,

- στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

- στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) - πρώην ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και

- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για την πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ κατηγορίας.

72 μόνιμοι σε Επιμελητήρια της χώρας: Αναμένεται η προκήρυξη 72 μόνιμων θέσεων σε διάφορα Επιμελητήρια της χώρας. Αφορούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (64 θέσεις), Επιμελητήριο Ημαθίας (2 θέσεις), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (4 θέσεις), Επιμελητήριο Ιωαννίνων (1 θέση) και Επιμελητήριο Σερρών (1 θέση). Θα επιλεχθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής). Οι ειδικότητες κυρίως θα είναι: Διοικητικού, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Κλητήρες κ.λπ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αναμένεται και αυτή η προκήρυξη για την πλήρωση 66 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες θα είναι: Διοικητικοί, Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής κ.λπ.

ΔΕΔΔΗΕ - 1/2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη 393 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν: ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων κ.λπ.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 06/07 (ΕΛΗΞΕ)

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

error: Content is protected !!