Πρόγραμμα Δήμων «Έξυπνες Πόλεις»


Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των Δήμων, με την επιλογή έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητές τους.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι εξής 7 κατηγορίες έργων:

  1. Βιώσιμη Μετακίνηση.

  2. Εξοικονόμηση Ενέργειας.

  3. Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων.

  4. Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης.

  5. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής.

  6. Ενίσχυση τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας.

  7. Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις και ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών).


Δικαιούχοι: Δήμοι της χώρας με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων.

Ύψος Επιδότησης: Από 210.000 € έως 2.770.000 € αναλόγως τον πληθυσμό.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

→ Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)

→ Έξυπνες στάσεις

→ Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα

→ Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ

→ Συστήματα ενημέρωσης για την κυκλοφορία → Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων

→ Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης

→ Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων.

→ Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

→ Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων

→ Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

→ Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

→ Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή

→ Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

→ Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κλπ)

→ Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών

→ Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών → Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών

→ Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση

→ Πολιτιστικές – Αθλητικές εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου

→ Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου

→ Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων (πόσιμου, ποταμών, λιμνών και θαλασσών σε βιομηχανικές εφαρμογές κλπ)

→ Ψηφιοποίησης και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ

→ Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς , σεισμού κλπ.) εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους.

→ Σύστημα έξυπνης άρδευσης

→ Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων

→ Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης

→ Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

→ Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης

→ Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος

→ Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων

→ Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ.

→ Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες

→ Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από Κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint Security κλπ) και παροχή συστήματος τηλεργασίας.

→ Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

→ Ψηφιακή Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών

→ Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων – υποδομών

→ Ηλεκτρονική Τιμολόγηση


Προϋπολογισμός: 230 εκατομμύρια €.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022.

error: Content is protected !!