ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

5Κ/2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη 122 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Αρχαιολόγοι, διοικητικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, γραμματείς, λογιστές, συντηρητές αρχαιοτήτων, μηχανικοί.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 05/08

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΔΕΗ: Συνολικά 58 μόνιμες θέσεις ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μέσω του διαγωνισμού με αριθμό 2/2022 και θα επιλεχθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αφορούν υπηρεσιακές μονάδες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται: ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 08/08

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

6Κ/2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη με συνολικά 66 θέσεων. Συγκεκριμένα 52 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 6 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), 7 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» και 1 θέση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Οι ειδικότητες είναι: Γεωτεχνικοί, Διοικητικοί, Μηχανικοί κ.λπ.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: Από 30/8 έως 15/09

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Υπουργείο υγείας: Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση 3.720 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Σε επεξεργασία η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 128 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

ΟΣΕ: Συνολικά 117 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Οι 90 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 27 μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες θα είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά.

72 μόνιμοι σε Επιμελητήρια της χώρας: Αναμένεται η προκήρυξη 72 μόνιμων θέσεων σε διάφορα Επιμελητήρια της χώρας. Αφορούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (64 θέσεις), Επιμελητήριο Ημαθίας (2 θέσεις), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (4 θέσεις), Επιμελητήριο Ιωαννίνων (1 θέση) και Επιμελητήριο Σερρών (1 θέση). Θα επιλεχθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής). Οι ειδικότητες κυρίως θα είναι: Διοικητικού, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Κλητήρες κ.λπ.

69 μόνιμοι σε έξι Φορείς: Σχέδιο προκήρυξης για 69 μόνιμες θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:

- στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,

- στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

- στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) - πρώην ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και

- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για την πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ κατηγορίας.

error: Content is protected !!