Πρόγραμμα: Νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Αγροδιατροφή

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση με ποσοστό έως και 75% και ποσό ενίσχυσης έως 500.000 €

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις Πρωτογενούς Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων.

Προθεσμία: έως 30/12/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα, Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση κτιριακών, εξοπλισμού κ.α. με ποσοστό έως 75% και ποσό ενίσχυσης έως και 3.000.000 €.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες & Υπό σύσταση Εμπορικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κ.α.)

Προθεσμία: έως 31/10/2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα: Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων - Αναπτυξιακού Νόμου

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση κτιριακών, εξοπλισμού κλπ με ποσοστό έως 75% και ποσό ενίσχυσης έως και 3.000.000 €

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες & Υπό σύσταση Εμπορικές εταιρείες, Συνεταιρισμοί κ.α.

Προθεσμία: έως 05/12/2022

Δείτε Περισσότερα

error: Content is protected !!